VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN

Năm 2008 Viện Địa chất và Địa vật lý biển trở thành Viện nghiên cứu cấp quốc gia theo Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12-5-2008 của Thủ tướng Chính phủ. Viện Địa chất và địa vật lý biển cấp quốc gia được thành lập theo Quyết định 1107/QĐ-VKHCNVN ngày 20/6/2008 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tin tức

Tổng hợp công tác hợp tác quốc tế của Viện Địa chất và Địa vật lý biển giai đoạn 2010-2016

Tổng hợp công tác hợp tác quốc tế của Viện Địa chất và Địa vật lý biển giai đoạn 2010-2016

11-10-2016

  Trong bối cảnh toàn cầu hóa về chính trị, xã hội, kinh tế và khoa học, HTQT góp phần thúc đẩy và hỗ trợ mảng khoa học của Viện Địa chất và Địa vật lý biển trong việc hòa nhập và bắt nhịp với tốc độ phát triển của các nước trong khu vực châu Á và các nước khác trên thế giới. HTQT của Viện trong những năm vừa qua so với những năm trước đã đạt những thành tựu như sau: 1. Ký kết hợp tác khoa học - Ký kết Bản thỏa thuận hợp tác về khoa học Liên Bang Nga: 03; Cộng Hòa Liên Bang Đức: 01; Trung Quốc: 01; Cộng Hòa Pháp: 01; Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ: 01. - Ký kết Bản ghi nhớ HTQT về khoa học: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ: 01; Nhật Bản: 01; - Đề tài, Nghị định thư: 02 Đề tài nghị định thư và 05 Đề tài HTQT cấp VAST - Hội nghị, hội thảo khoa học Quốc tế: Tổ chức và tham gia 13 hội nghị, hội thảo khoa học Quốc tế 2. Danh mục các thỏa thuận HTQT từ năm 2010 đến nay 2.1. Hợp tác ký giữa Viện Địa chất và Địa vật...

Xem chi tiết

Thành tựu khoa học

Ngày 5/7/2013 Đuma Quốc gia Nga trong lần xem xét lần thứ hai đã bỏ phiếu thông qua Dự thảo đạo luật cải cách Viện Hàn lâm Khoa học (Viện HLKH) Nga với số phiếu thuận là 344, 1 phiếu trắng và không có phiếu chống trong khi yêu cầu số phiếu tối thiểu để thông qua theo quy định là 226 phiếu thuận.

Xem chi tiết

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn