VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN

Năm 2008 Viện Địa chất và Địa vật lý biển trở thành Viện nghiên cứu cấp quốc gia theo Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12-5-2008 của Thủ tướng Chính phủ. Viện Địa chất và địa vật lý biển cấp quốc gia được thành lập theo Quyết định 1107/QĐ-VKHCNVN ngày 20/6/2008 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thành tựu khoa học

Ngày 5/7/2013 Đuma Quốc gia Nga trong lần xem xét lần thứ hai đã bỏ phiếu thông qua Dự thảo đạo luật cải cách Viện Hàn lâm Khoa học (Viện HLKH) Nga với số phiếu thuận là 344, 1 phiếu trắng và không có phiếu chống trong khi yêu cầu số phiếu tối thiểu để thông qua theo quy định là 226 phiếu thuận.

Xem chi tiết

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn