Lịch trực Tết Kỷ Hợi


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN

____________________________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnhphúc

 

 

HàNội, ngày 24tháng1 năm 2019

 

DANH SÁCH

Trực tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

(từ ngày 02/02/2019 đến 10/02/2019 tức 28/12/2018 đến 06/01/2019 âm lịch)

TT

Ngày

Giờtrực

Họtên

Chứcvụ/đơnvị

Sốđiệnthoại

 

1

 

 

02/02/2019

(28/12 âmlịch)

 

7:30 đến 13:30

TrầnAnhTuấn

P. Viễnthámvà GIS

0985150307

13:30 đến 19:30

PhạmThịThúy

P. QLTH

0962178378

19:30 đến 7:30 (ngày 03/2)

TrầnTuấnDương

P. CấutrúcsấuvàĐịađộnglực

0858543894

 

 

2

 

 

03/02/2019

(29/12 âmlịch)

 

7:30 đến 13:30

BùiThịBảoAnh

P. Địamôitrường

0983136089

13:30 đến 19:30

LêĐứcAnh

P. ĐịahóavàKhoángsản

0915123033

19:30 đến 7:30 (ngày 04/2)

LêĐứcAnh

P. ĐịahóavàKhoángsản

0915123033

 

3

 

04/02/2019

(30/12 âmlịch)

7:30 đến 13:30

TrịnhHoài Thu

P. ĐịahóavàKhoángsản

0904247571

13:30 đến 19:30

PhanKiềuNgân

P. Địamôitrường

0384737277

19:30 đến 7:30 (ngày 05/2)

NguyễnBáĐại

P. QLTH

0975515215

 

4

 

05/02/2019

(1/1 âmlịch)

 

7:30 đến 13:30

NguyễnTrungThành

P. Thạchhọc

0945451038

13:30 đến 19:30

Nguyễn Kim Dũng

P. Trọnglực

0942550578

19:30 đến 7:30 (ngày 06/2)

LêĐình Nam

P. ĐịamạovàCổđịalý

0762192142

 

5

 

06/02/2019

(2/1 âmlịch)

 

7:30 đến 13:30

DươngQuốcHưng

P. Địachấn

0988765827

13:30 đến 19:30

TrầnXuânLợi

P. ĐịamạovàCổđịalý

0977451678

19:00 đến 7:30 (ngày 07/2)

NguyễnVănBình

P. Trọnglực

0366800675

 

6

 

07/02/2019

(3/1 âmlịch)

 

7:30 đến 13:30

NguyễnThànhLâm

P. QLTH

0948595599

13:30 đến 19:30

PhạmLanHương

TT. DữliệuvàKhoahọccôngnghệbiển

 

0979332125

19:30 đến 7:30 (ngày 08/2)

VũHảiĐăng

P. Hảidươnghọc

0906261248

 

7

 

08/02/2019

(4/1 âmlịch)

 

7:30 đến 13:30

ĐàoAnhTú

P. QLTH

0914652005

13:30 đến 19:30

NguyễnThùyLinh

TT. DữliệuvàKhoahọccôngnghệbiển

 

0912940996

19:30 đến 7:30 (ngày 09/2)

PhạmHồngCường

TT. DữliệuvàKhoahọccôngnghệbiển

 

0919517458

 

 

8

 

09/02/2019

(5/1 âmlịch)

 

7:30 đến 13:30

TrầnHoàngYến

P. ĐịamạovàCổđịalý

0982469933

13:30 đến 19:30

NguyễnThị Thu Hương

P. QLTH

0914205768

19:30 đến 7:30 (ngày 10/2)

Chu ThanhDũng

P. QLTH

0398163776

 

9

 

10/02/2019

(6/1 âmlịch)

 

7:30 đến 13:30

Bùivăn Nam

P. ĐịaTừ-Địađiện

0982512631

13:30 đến 19:30

PhạmĐứcHùng

P. ThiếtbịkhảosátvàQuantrắc

0977663113

19:30 đến 7:30 (ngày 11/2)

NguyễnNgọcTiến

P. ThiếtbịkhảosátvàQuantrắc

0972764499

Trựclãnhđạo:

Việntrưởng, ĐỗHuycường                                                                                                                                     Điệnthoại: 0902088866

PhóViệntrưởng, NguyễnNhưTrung                                       Điệnthoại: 0904208688

PhóViệntrưởng, TrầnTuấnDũng                                                      Điệnthoại: 0912491173

 

 

Nơinhận:

-           VănphòngViệnHànlâm KHCNVN;

-           PhòngbảovệViệnHànlâm KHCNVN;

- Cánbộcótêntrongdanhsách;

- Lưu: VT, BT, Đại.31

 

 

 

 

 

 

 

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

TrầnTuấnDũng

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN ĐỊA CHẤT

VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN

____________________________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnhphúc

 

 

HàNội, ngày 24tháng1 năm 2019

 

DANH SÁCH

Trực tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

(từ ngày 02/02/2019 đến 10/02/2019 tức 28/12/2018 đến 06/01/2019 âm lịch)

TT

Ngày

Giờtrực

Họtên

Chứcvụ/đơnvị

Sốđiệnthoại

 

1

 

 

02/02/2019

(28/12 âmlịch)

 

7:30 đến 13:30

TrầnAnhTuấn

P. Viễnthámvà GIS

0985150307

13:30 đến 19:30

PhạmThịThúy

P. QLTH

0962178378

19:30 đến 7:30 (ngày 03/2)

TrầnTuấnDương

P. CấutrúcsấuvàĐịađộnglực

0858543894

 

 

2

 

 

03/02/2019

(29/12 âmlịch)

 

7:30 đến 13:30

BùiThịBảoAnh

P. Địamôitrường

0983136089

13:30 đến 19:30

LêĐứcAnh

P. ĐịahóavàKhoángsản

0915123033

19:30 đến 7:30 (ngày 04/2)

LêĐứcAnh

P. ĐịahóavàKhoángsản

0915123033

 

3

 

04/02/2019

(30/12 âmlịch)

7:30 đến 13:30

TrịnhHoài Thu

P. ĐịahóavàKhoángsản

0904247571

13:30 đến 19:30

PhanKiềuNgân

P. Địamôitrường

0384737277

19:30 đến 7:30 (ngày 05/2)

NguyễnBáĐại

P. QLTH

0975515215

 

4

 

05/02/2019

(1/1 âmlịch)

 

7:30 đến 13:30

NguyễnTrungThành

P. Thạchhọc

0945451038

13:30 đến 19:30

Nguyễn Kim Dũng

P. Trọnglực

0942550578

19:30 đến 7:30 (ngày 06/2)

LêĐình Nam

P. ĐịamạovàCổđịalý

0762192142

 

5

 

06/02/2019

(2/1 âmlịch)

 

7:30 đến 13:30

DươngQuốcHưng

P. Địachấn

0988765827

13:30 đến 19:30

TrầnXuânLợi

P. ĐịamạovàCổđịalý

0977451678

19:00 đến 7:30 (ngày 07/2)

NguyễnVănBình

P. Trọnglực

0366800675

 

6

 

07/02/2019

(3/1 âmlịch)

 

7:30 đến 13:30

NguyễnThànhLâm

P. QLTH

0948595599

13:30 đến 19:30

PhạmLanHương

TT. DữliệuvàKhoahọccôngnghệbiển

 

0979332125

19:30 đến 7:30 (ngày 08/2)

VũHảiĐăng

P. Hảidươnghọc

0906261248

 

7

 

08/02/2019

(4/1 âmlịch)

 

7:30 đến 13:30

ĐàoAnhTú

P. QLTH

0914652005

13:30 đến 19:30

NguyễnThùyLinh

TT. DữliệuvàKhoahọccôngnghệbiển

 

0912940996

19:30 đến 7:30 (ngày 09/2)

PhạmHồngCường

TT. DữliệuvàKhoahọccôngnghệbiển

 

0919517458

 

 

8

 

09/02/2019

(5/1 âmlịch)

 

7:30 đến 13:30

TrầnHoàngYến

P. ĐịamạovàCổđịalý

0982469933

13:30 đến 19:30

NguyễnThị Thu Hương

P. QLTH

0914205768

19:30 đến 7:30 (ngày 10/2)

Chu ThanhDũng

P. QLTH

0398163776

 

9

 

10/02/2019

(6/1 âmlịch)

 

7:30 đến 13:30

Bùivăn Nam

P. ĐịaTừ-Địađiện

0982512631

13:30 đến 19:30

PhạmĐứcHùng

P. ThiếtbịkhảosátvàQuantrắc

0977663113

19:30 đến 7:30 (ngày 11/2)

NguyễnNgọcTiến

P. ThiếtbịkhảosátvàQuantrắc

0972764499

Trựclãnhđạo:

Việntrưởng, ĐỗHuycường                                                                                                                                     Điệnthoại: 0902088866

PhóViệntrưởng, NguyễnNhưTrung                                       Điệnthoại: 0904208688

PhóViệntrưởng, TrầnTuấnDũng                                                      Điệnthoại: 0912491173

 

 

Nơinhận:

-           VănphòngViệnHànlâm KHCNVN;

-  Phòng bảo vệ ViệnHànlâm KHCNVN;

- Cán bộ có tên trong danh sách;

- Lưu: VT, BT, Đại.31

 

 

 

 

 

 

 

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

TrầnTuấnDũng

Tài liệu đính kèm:

danh sách số người trực CQ.docx Tải về
THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 106031
     Số người đang truy cập: 2

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn