Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài mã số VT-UD.04/17-20


          Chiều ngày 29/10/2020, vào lúc 14h00’, Viện Địa chất và Địa vật lý biển thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài mã số VT-UD.04/17-20 tại phòng họp 805, viện Địa chất và Địa vật lý biển. Tham gia buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng. Chủ tịch Hội Đồng: TS. Phan Đông Pha, phản biện 1: TS. Trần Tuấn Dũng, phản biện 2: TS. Nguyễn Hồng Lân, thư ký khoa học Hội đồng: TS. Nguyễn Thế Luân, Tổ kiểm phiếu gồm: TS. Dương Quốc Hưng, TS. Phí Trường Thành, TS. Nguyễn Hồng Lân; các thành viên tham gia đề tài và các cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện.

            Tên đề tài: Ứng dụng ảnh vệ tinh VNRedsat-1 (và tương đương) trong nghiên cứu đánh giá tổng hợp hiện trạng và biến động môi trường khu vực quần đảo Trường Sa phục vụ bảo vệ môi trường và quốc phòng an ninh.

            Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Huy Cường

            Trong buổi báo cáo, TS.Đỗ Huy Cường, Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo, cung cấp thông tin và giải trình về kết quả đạt được của đề tài, trả lời các câu hỏi và tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Hội đồng.

TS. Đỗ Huy Cường chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo kết quả đề tài

            Đề tài đã thể hiện được khá rõ ràng về các nội dung nghiên cứu. Đề tài đã hoàn thành các nội dung, có đầy đủ về số lượng, khối lượng chủng loại sản phẩm theo đúng thuyết minh được phê duyệt. Về sản phẩm khoa học đạt vượt hợp đồng, những đóng góp khoa học mới của đề tài: Đăng ký 01 sách chuyên khảo, thực hiện: 02 sách chuyên khảo có chất lượng cao và tính ứng dụng tốt, trong đó có chuyên khảo “Biến động môi trường lớp phủ và giải pháp phát triển bền vũng tại các đảo san hô khu vực quần đảo Trường Sa” được Giải B Giải thưởng sách Quốc gia năm 2020. Đăng ký 04 bài trên tạp chí chuyên nghành Quốc gia. Thực hiện: 05 bài trên tạp chí VAST.2. Đề tài vượt yêu cầu về hỗ trợ đào tạo. Đăng ký: Hỗ trợ đào tạo 01 NCS và 02 thạc sỹ. Kết quả: hỗ trợ đào tạo 02 NCS và 03 thạc sỹ, trong đó có 01 NCS và 01 thạc sỹ đã bảo vệ thành công. Chất lượng sản phẩm KHCN đã đáp ứng yêu cầu đề ra. Các sản phẩm có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn.

                      

                                         TS. Đỗ Huy Cường chủ nhiểm đề tài trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng                    

            Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan; các phiếu nhận xét đánh giá của các uỷ viên phản biện và các góp nhận xét, góp ý khác của các thành viên Hội đồng; trao đổi thảo luận, nhận định về các kết quả của đề tài theo từng nội dung theo quy định; Hội đồng đã thực hiện đánh giá kết quả của đề tài theo mẫu. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá. Kết quả kiểm phiếu đánh giá được trình bày trong biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo. Kết quả đánh giá xếp loại chung của đề tài là “đạt” vì đề tài đã hoàn thành các chủng loại, số lượng, khối lượng và chất lượng các sản phẩm theo hợp đồng đã được phê duyệt.

 

                                                                                                Tin: Trung tâm Dữ liệu KHCN Biển

THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 641536
     Số người đang truy cập: 4

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn