Thông báo xây dựng đề xuất nhiệm nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện 2021


Căn cứ công văn số 261/VHL-KHTC ký ngày 19/02/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc xây dựng nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện năm 2021;

Căn cứ công văn số 299/VHL-KHTC ký ngày 25/02/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KHCN về ứng dụng triển khai công nghệ cấp Viện Hàn lâm thực hiện từ năm 2021,

Viện Địa chất và Địa vật lý biển thông báo đến các đơn vị trực thuộc và các cá nhân về việc đề xuất các nhiệm vụ KHCN các cấp và cấp Viện Hàn lâm KHCNVN thực hiện năm 2021, như sau:

  1. Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia

- Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia theo thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 3/4/2017 của Bộ KHCN. Viện Địa chất và Địa vật lý biển sẽ tổng hợp và gửi Viện Hàn lâm

- Đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về CN vũ trụ thực hiện theo thông báo của Ban chủ nhiệm chương trình

- Đề xuất nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư

  1. Đề xuất nhiệm vụ KHCN ủy quyền cho Viện Hàn lâm thực hiện

Đề xuất nhiệm vụ KHCN ủy quyền (theo hướng dẫn tại phụ lục 1 và 3 của Công văn 261/VHL-KHTC ngày 19/02/2020) gửi về Viện để tổng hợp, nộp Ban Kế hoạch tài chính trước ngày 28/4/2020.

  1. Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm

- Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm thực hiện theo hướng dẫn của Ban Hợp tác quốc tế.

- Đề xuất 7 hướng KHCN ưu tiên và độc lập trẻ thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 2385/QĐ-VHL ngày 20/12/2019 ban hành quy định quản lý các đề tài KHCN ưu tiên và các đề tài KHCN độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN dành cho cán bộ khoa học trẻ. Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất đề tài thực hiện qua hệ thống OMS của Viện Hàn lâm tại địa chỉ: https://office.vast.vn/oms và bản in ra có ký và đóng dấu gửi về Viện để tổng hợp, nộp Ban Kế hoạch tài chính trước ngày 28/4/2020

- Đề tài trọng điểm, đề tài độc lập, Chủ tịch Viện giao và các nhiệm vụ khác (hướng dẫn tại phụ lục 1,3 công văn số 261/VHL-KHTC ngày 19/02/2020) nộp về Ban Kế hoạch tài chính và gửi file tới địa chỉ: khtc@vast.vn trước ngày 13/5/2020.

Viện Địa chất và Địa vật lý biển đề nghị các cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc nên trên có mặt đầy đủ và đúng giờ.

                                                                                                                 Trân trọng thông báo./. 

                                                                                                                   TL. VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                         Phòng QLTH

Tài liệu đính kèm:

299_UDTK.pdf Tải về
THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 118513
     Số người đang truy cập: 16

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn