Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 65
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài Năm nghiệm thu
1 Hình ảnh nổi bật Điều Tra đánh giá sự biến động môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội dải ven biển Việt Nam 1999
2 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu trường sóng âm vùng biển Việt Nam 2000
3 Hình ảnh nổi bật Các đặc trưng địa vật lý và vật lý khí quyển vùng quần đảo Trường Sa liên quan đến các hoạt động tìm kiếm khoáng sản, xây dựng công trình, thông tin liên lạc, hàng hải và dự báo thiên tai 2005
4 Hình ảnh nổi bật Các đặc trưng địa vật lý và vật lý khí quyển vùng quần đảo Trường Sa 2000
5 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu địa chất, địa mạo phục vụ mở luồng tàu vào các đảo san hô thuộc quần đảo Trường Sa 2002
6 Hình ảnh nổi bật Điều tra đánh giá các loại hình tai biến địa chất và đặc điểm phóng xạ đới ven biển VN và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm giảm nhẹ thiên tai 2001
7 Hình ảnh nổi bật Xây dựng cơ sở khoa học đánh giá và dự báo biến động và đề xuất các giải pháp bảo vệ phát triển bền vững tài nguyên và môi trường dải ven biển 2000
8 Hình ảnh nổi bật Hiệu quả sử dụng số liệu trọng lực vệ tinh trong nghiên cứu cấu trúc-kiến trúc khu vực Biển Đông 2002
9 Hình ảnh nổi bật Động đất, núi lửa và sóng thần ở Biển Đông 2002
10 Hình ảnh nổi bật Trường địa từ tìm kiếm khoáng sản vùng thềm lục địa Việt Nam 2002
11 Hình ảnh nổi bật Mô hình cấu trúc sâu và địa động lực vùng biển Việt Nam và kế cận 2002
12 Hình ảnh nổi bật Địa chất tầng nông quần đảo Trường Sa theo tài liệu địa vật lý 2002
13 Hình ảnh nổi bật Móng trước Kz thềm lục địa theo tài liệu địa vật lý 2002
14 Hình ảnh nổi bật Tiến hóa trầm tích các bồn trùng đệ tứ vùng biển phía nam 2002
15 Hình ảnh nổi bật Foraminifera, tảo diatom N-Q thềm lục địa, ý nghĩa địa tầng, cổ địa lý 2002
16 Hình ảnh nổi bật Đặc điểm tiến hóa địa hình đáy biển của đới rift sông Hồng 2002
17 Hình ảnh nổi bật Đặc điểm địa động lực các đứt gãy phương á kinh tuyến đới ven bờ và thềm lục địa Việt Nam 2002
18 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu địa động lực vùng biển ven bờ châu thổ sông Cửu Long, Các chu kỳ thành tạo trầm tích, nguồn cung cấp vật liệu, tốc độ lắng đọng trầm tích và quá trình thay đổi môi trường Holocene-hiện đại của thềm lục địa tây nam và đồng bằng sông Cửu Long 2009
19 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc móng trước Kainozoi và mối liên quan đến triển vọng dầu khí thềm lục địa Việt Nam trên cơ sở xử lý tổng hợp tài liệu trọng lực- từ và các tài liệu địa vật lý địa chất kiến tạo có trong khu vực 2001
20 Hình ảnh nổi bật Xây dựng tập bản đồ những đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận. 2002
Hiển thị # 

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn