Xây dựng tập bản đồ các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phục vụ thực thi chủ quyền quốc gia và quy hoạch phát triển kinh tế biển Phụ lục 1: Danh mục và các băng ghi địa chấn dã xử lý sơ bộ

Đơn vị thực hiện
Viện Hải dương học
Thời gian thực hiện
2005 - 2005
Xếp loại đề tài
Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

B/c sơ kết chuyến khảo sát quần đảo TS 4/2005

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn