Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học:

Hội đồng Khoa học Viện Địa chất và Địa vật lý biển nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 11 thành viên được thành lập theo Quyết định số 171/QĐ-VHL ký ngày 11/02/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày 12/3/2015, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ra Quyết định số 254/QĐ-VHL về việc bổ nhiệm Ban thường trường Hội đồng khoa học Viện Địa chất và Địa vật lý biển nhiệm kỳ 2015-2017.

 

Các thành viên Hội đồng như sau:

- Chủ tịch Hội đồng:        PGS.TS. Nguyễn Như Trung
- Phó Chủ tịch Hội đồng: TS. Trần Tuấn Dũng
- Thư ký:                          TS. Phan Đông Pha
- Các Uỷ viên: 08 người

TS. Phùng Văn Phách TS. Dương Quốc Hưng
TS. Hoàng Văn Vượng TS. Bùi Nhị Thanh
TS. Đỗ Huy Cường ThS. Vũ Hải Đăng
TS. Nguyễn Tiến Hải ThS. Nguyễn Trung Thành

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn