Phòng chuyên môn

Phòng Thạch học

 

1. Thông tin chung:

PhóTrưởng phòng: Nguyễn Tiến Hải

Điện thoại: 0912792598

Địa chỉ: Phòng 602,604-Nhà A27,

Viện Địa chất và Địa vật lý biển

 

 

2. Cán bộ hiện đang công tác

1. TS.NCVC. Nguyễn Tiến Hải

2. ThS.NCV. Trần Thị Thu Hương

3. ThS. NCV. Nguyễn Văn Tình

4. ThS. Phạm Thu Hiên

 

 cacphong4

Trưởng phòng

TS. NCVC. Nguyễn Tiến hải

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chức năng, nhiệm vụ:

Nghiên cứu quy luật phân bố và thành tạo các đá trầm tích, biến chất, magma và địa tầng phục vụ tìm kiếm khoáng sản năng lượng và công trình biển.

 

Các hướng nghiên cứu chính:

- Thạch học đá trầm tích:

+ Đặc điểm, tính chất (màu sắc, kiến trúc, cấu tạo và các thông số liên quan);

+ Thành phần vật chất (vật liệu, thạch học, khoáng vật);

+ Điều kiện thành tạo, phát triển và bảo tồn (tướng, cổ địa lý, thành hệ);

+ Triển khai, ứng dụng: các tài nguyên và tai biến thiên nhiên đi kèm; áp dụng, cập nhật và cải tiến phương pháp, thiết bị điều tra, nghiên cứu.

- Thạch học đá magma:

+ Đặc điểm, thành phần vật chất;

+ Điều kiện thành tạo – phát triển – bảo tồn;

+ Tài nguyên và tai biến liên quan.

- Thạch học đá biến chất: (tương tự như trên).

 

cacphong5

 

 

Ảnh : Một số hình ảnh hoạt động

a. Ống phóng trọng lực van đẩy (piston core); b. Lấy mẫu hộp (Giant box core), c. Mẫu hộp, d. Phòng mẫu, e. Chuẩn bị khảo sát, thực địa

 

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn