Phòng chuyên môn

Phòng Địa chấn

1. Thông tin chung:
Trưởng phòng: Dương Quốc Hưng
Phó Trưởng phòng: Bùi Nhị Thanh
Điện thoại: 04.3.756.7916
Địa chỉ: Phòng 505,506 - Nhà A27, Viện Địa chất và Địa vật lý biển
2. Cán bộ hiện đang công tác
1. TS.NCVC. Dương Quốc Hưng
2. TS.NCVC. Bùi Nhị Thanh
3. KS.NCV. Bùi Thị Thanh Xuân
4. KS.NCV. Nguyễn Văn Điệp
5. KS.NCV. Nguyễn Đức Anh
Hung
BNThanh
Trưởng phòng
TS.NCVC. Dương Quốc Hưng
Email: quochunghdh@yahoo.com
Phó Trưởng phòng
TS.NCVC. Bùi Nhị Thanh
Email: tbn8691@gmail.com

 Phong DC

Cán bộ phòng Địa chấn thời kỳ đầu

 Chức năng, nhiệm vụ:

Nghiên cứu trường sóng địa chấn, xác định cấu trúc địa tầng, địa chấn phục vụ tìm kiếm khoáng sản, nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ và kiến tạo hiện đại, xây dựng công trình biển. Điều tra nghiên cứu động đất, núi lửa và các tai biến tự nhiên đi kèm, phục vụ dự báo, phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

Các hướng nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu chế độ địa động lực và trường ứng suất kiến tạo Biển Đông Việt Nam theo tài liệu động đất, địa chấn dầu khí kết hợp với các tài liệu địa vật lý khác.

- Nghiên cứu môi trường địa chất trầm tích biển trong mối quan hệ hữu cơ với điều kiện môi trường thành tạo và chế độ hoạt động kiến tạo hiện đại vùng biển thềm lục địa và hải đảo Việt Nam bằng phương pháp địa chấn.

- Nghiên cứu áp dụng, cải tiến công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong công tác thu thập, xử lý và minh giải tài liệu địa chấn phục vụ công tác điều tra cơ bản, địa chất công trình biển, tai biến môi trường biển và thăm dò tìm kiếm khoáng sản biển.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài cơ quan thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng triển khai khoa học kỹ thuật.

- Phối hợp đào tạo sau đại học chuyên ngành địa vật lý, địa chất.

 

Một số hình ảnh tiêu biểu:

 cacphong10

 DC2

Tuyến ĐCNPGC do phòng Địa chấn tham gia khảo sát, xử lý và minh giải.

 DC3Minh giải địa chất mặt cắt ĐCNPGC

DC1Bản đồ trường ứng suất kiến tạo do phòng Địa chấn thành lập

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn