Phòng chuyên môn

Phòng Địa hóa khoáng sản

1. Thông tin chung:
Phụ trách phòng: Nguyễn Trung Thành
Phó Trưởng phòng:  Lê Đức Anh
Điện thoại: 04.3.756.3269
Địa chỉ: Phòng 605,607-Nhà A27, Viện Địa chất và Địa vật lý biển
2. Cán bộ hiện đang công tác
1. ThS.NCVC. Nguyễn Trung Thành
2. ThS.NCV. Lê Đức Anh
3. TS.NCVC. Vũ Thị Thu Anh
4. ThS.NCV. Phạm Quốc Hiệp
5. ThS.NCV. Mai Đức Đông
cacphong11
Phụ trách phòng
 Nguyễn Trung Thành
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 04.37563534
IMG DAnh
Phó trưởng phòng
Lê Đức Anh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 04.3.756.3269

 Chức năng, nhiệm vụ:

Điều tra nghiên cứu các quy luật địa hóa diễn ra trong thạch quyển, thủy quyển, quá trình diễn biến môi trường địa chất. Đánh giá tiềm năng khoáng sản và năng lượng biển.

Định hướng hoạt động nghiên cứu

- Nghiên cứu chu trình địa hóa của các nguyên tố hóa học trong môi trường biển.

- Nghiên cứu các chỉ tiêu địa hóa trong trầm tích, nước biển để ứng dụng cho các lĩnh vực về môi trường biển, tiến hóa trầm tích, biến đổi khí hậu và tìm kiếm khoáng sản biển.

- Tham gia đào tạo sinh viên đại học, sau đại học chuyên ngành địa chất và địa hóa biển.

 

 

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn