Phòng chuyên môn

Phòng Địa mạo biển và Cổ địa lý

1. Thông tin chung:

Trưởng phòng: Phan Đông Pha

PhóTrưởng phòng: Lê Đình Nam

Điện thoại: 04.3.756.3533

Địa chỉ: Phòng 203, 207 -Nhà A27, Viện Địa chất và Địa vật lý biển


2. Cán bộ hiện đang công tác

1. TS.NCVC. Phan Đông Pha

2. ThS.NCV. Lê Đình Nam

3. CN.NCV. Trần Xuân Lợi

4. CN.NCV. Trần Hoàng Yến

5. ThS.NCV. Vũ Lê Phương

6. ThS.NCV. Dương Tuấn Ngọc

cacphong17

Trưởng phòng

TS.NCVC. Phan Đông Pha

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cacphong18

 Phó Trưởng phòng

ThS.NCV. Lê Đình Nam

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chức năng, nhiệm vụ:

Nghiên cứu hình thái, kiến trúc và động lực thành tạo địa hình, nguồn gốc hình thành và lịch sử phát triển của địa hình đáy biển, các cụm đảo, quần đảo, nghiên cứu các điều kiện cổ địa lý (cổ khí hậu, cổ địa mạo, dao động mực nước đại dương,…) phát hiện quy luật biến đổi môi trường tự nhiên phục vụ công tác dự báo biến đổi khí hậu, xu hướng thay đổi mực nước biển trong tương lai, dự báo tai biến môi trường, hoạch định phát triển kinh tế biển. 

 

Các hướng nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu cơ bản:

+ Nghiên cứu Cổ địa mạo và Địa mạo hiện đại: hình thái, cấu trúc, kiến trúc, nguồn gốc hình thành và lịch sử phát triển; động lực thành tạo và biến đổi địa hình đáy biển và đới ven bờ;

+ Nghiên cứu các điều kiện cổ địa lý trong mối liên quan với các quá trình tiến hóa bồn trầm tích, lịch sử phát triển địa hình, biến đổi khí hậu ở đới ven bờ, thềm lục địa và khu vực biển sâu.

+ Nghiên cứu cấu trúc các quần đảo san hô: hình thái, cấu trúc và lịch sử phát triển các đảo và quần đảo san hô

- Nghiên cứu ứng dụng:

+ Nghiên cứu địa mạo và địa mạo ứng dụng làm cơ sở khoa học phục vụ quản lý, quy hoạch phát triển KT-XH các vùng biển và ven biển;

+ Nghiên cứu các điều kiện cổ địa lý các bồn tích tụ trầm tích khu vực đới ven bờ, thềm lục địa và biển sâu nhằm đánh giá sự biến động, xu thế phát triển của chúng trong tương lai;

+ Nghiên cứu, đánh giá các loại hình tai biến và tổn thương môi trường đới ven bờ và khu vực biển sâu phục vụ công tác cảnh báo, phân vùng nguy cơ, làm cơ sở khoa học cho quản lý và quy hoạch lãnh thổ theo hướng phát triển bền vững;

+ Tổ chức và phối hợp triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu thực hiện các đề tài, dự án và hợp đồng sản xuất thuộc các lĩnh vực nghiên cứu liên quan; thực hiện chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao hiệu quả nghiên cứu.

- Đào tạo:Thông tin, tư vấn và đào tạo cán bộ trình độ đại học và sau đại học thuộc chuyên ngành địa mạo và cổ địa lý.

 

cacphong19

cacphong20

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn