Phòng chuyên môn

Phòng Hải dương học và Vật lý khí quyển

1. Thông tin chung:
Phó Trưởng phòng:
- Vũ Hải Đăng
-
Nguyễn Ngọc Tiến
Điện thoại: 04.3.7910560
Địa chỉ: Phòng 702-703,704, A27
Viện Địa chất và Địa vật lý biển

       2. Cán bộ hiện đang công tác

1. TS.NCV. Nguyễn Kim Cát
2. ThS.NCVC. Vũ Hải Đăng
3. ThS.NCV. Nguyễn Ngọc Tiến
4. ThS.NCV. Nguyễn Thế Luân
5. ThS.NCV. Đỗ Ngọc Thực
cacphong21
Trưởng phòng
ThS.NCVC. Vũ Hải Đăng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
cacphong22
Phó Trưởng phòng
 ThS.NCV. Nguyễn Ngọc Tiến
 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hdh

Cán bộ phòng Hải dương học và Vật lý khí quyển


Lịch sử thành lập:

Phòng Hải dương học và Vật lý khí quyển sáp nhập nhân lực từ nhiều đơn vị.

- Phòng Máy hải dương học được thành lập theo cơ cấu ban đầu của Phân viện Hải dương học tại Hà Nội theo Quyết định số 86/HDH-QĐ ngày 01/02/1994.

- Phòng Vật lý khí quyển được thành lập theo quyết định số 129/HDH-QĐ ngày 29/4/1997.

- Năm 2002, nhân lực phòng Máy hải dương học đã nhập vào phòng Vật lý khí quyển.

- Đến năm 2008, theo cơ cấu tổ chức của Viện Địa chất và Địa vật lý biển trong Quyết định số 1107/QĐ-KHCNVN ngày 20/6/2008, phòng Vật lý khí quyển tách thành hai phòng chuyên môn: Phòng Vật lý khí quyển và Động lực biển và phòng Quan trắc.

- Tháng 4/2013, Phòng Hải dương học và Vật lý khí quyển chính thức được hình thành trên cơ sở sáp nhập trở lại của hai phòng: Phòng Vật lý khí quyển và Động lực biển và phòng Quan trắc.

Chức năng và nhiệm vụ:

- Điều tra, nghiên cứu các trường vật lý khí quyển và yếu tố vật lý hải dương và quy luật hoạt động của chúng; Nghiên cứu các dòng biển, hiện tượng nước trồi, các hiện tượng khí hậu do ảnh hưởng của El Ninio và La Nina; Nghiên cứu tương tác biển-khí, biển-đất liền, phục vụ cho công tác dự báo môi trường, thiên tai, xây dựng cơ sở khoa học cho đánh bắt thủy sản và xây dựng công trình biển.

- Quản lý đài trạm về mặt chuyên môn và thiết bị khảo sát biển của cơ quan.

ĐỊnh hướng hoạt động nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ bản về các vấn đề vật lý hải dương học và môi trường biển;

- Nghiên cứu ứng dụng và triển khai khoa học công nghệ về các quá trình thủy - thạch động lực học cửa sông và ven biển;

- Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các mô hình số về hải dương học vật lý;

- Nghiên cứu các phương pháp và thiết bị khảo sát hiện đại ứng dụng trong nghiên cứu biển;

- Tư vấn, xử lý các số liệu về Vật lý khí quyển;

- Quản lý 02 đài trạm về mặt chuyên môn và thiết bị khảo sát biển của cơ quan, phục vụ công tác khảo sát, cung cấp các số liệu điều tra cơ bản của khu vực ven biển và trên Biển Đông phục vụ công tác nghiên cứu, dự báo, quy hoạch, xác định chủ quyền quốc gia và quản lý biển.

+ Trạm Vật lý khí quyển Tam Đảo: Quan trắc các yếu tố vật lý khí quyển (Nhiệt độ, độ ẩm, gió mưa, bức xạ mặt trời, giông sét) và từ trường Trái đất. (cung cấp số liệu điều tra vật lý khí quyển).

+ Trạm quan trắc Trường Sa: là trạm phối hợp với Trung tâm khí tượng thủy văn biển. Quan trắc các yếu tố vật lý khí quyển và hải văn, các trường địa vật lý khu vực quần đảo Trường Sa (cung cấp số liệu điều tra cơ bản).

Thiết bị khảo sát do phòng quản lý:

- Máy đo độ đục OBS-3A;

- Máy đo các yếu tố môi trường AA Q1183S-IF;

- Máy đo dòng chảy AANDERAA-3660;

- Máy đo trầm tích lơ lửng LISST-25X;

- Trạm khí tượng tự động đặt tại Thị trấn Tam Đảo-Vĩnh Phúc;

- Trạm đếm sét tự động đặt tại Thị trấn Tam Đảo-Vĩnh Phúc;

- Trạm đo khí tượng tại đảo Trường Sa lớn.

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn