Phòng chuyên môn

Phòng Thí nghiệm phân tích

1. Thông tin chung:

Trưởng phòng: Trịnh Hoài Thu

Điện thoại: 04.3.7918386

Địa chỉ: Phòng 601,608 -Nhà A27,

Viện Địa chất và Địa vật lý biển

 

 

2. Cán bộ hiện đang công tác

1. ThS.NCVC. Trịnh Hoài Thu
2. ThS.NCV. Phạm Thị Lan Hương 
3. KS.NCV. Đỗ Thị Sơn
4. CN. Đỗ Văn Thăng
5. CN. Nguyễn Thị Hiền

 thu
 Trưởng phòng
TS.NCVC. Trịnh Hoài Thu
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Năm 2005, từ phòng Địa hóa khoáng sản, Phòng Thí nghiệm phân tích được thành lập trong cơ cấu Viện Địa chất và Địa vật lý biển (Quyết định số 747/QĐ-VKHCNVN, ngày 02/6/2005 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Chức năng, nhiệm vụ:

Phân tích, thí nghiệm hóa học và cơ lý các mẫu đất, đá, nước,... phục vụ nghiên cứu trong các lĩnh vực địa chất, thổ nhưỡng, thủy văn, môi trường, sinh thái.

Định hướng hoạt động nghiên cứu:

- Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp phân tích xác định thành phần của các đối tượng mẫu

- Thực hiện các đề tài các cấp có liên quan đến phân tích mẫu và môi trường.

- Nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm chất lượng cao: xây dựng đề án nâng cấp trang thiết bị thí nghiệm, quản lý thiết bị và đào tạo nhân lực phân tích chuẩn tiến tới phòng thí nghiệm được công nhận cung cấp dịch vụ.

 

 

 

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn