Phòng chuyên môn

Phòng Trọng lực biển

 

1. Thông tin chung:

PhóTrưởng phòng: Nguyễn Kim Dũng

Điện thoại: 04.3. 37910074

Địa chỉ: Phòng 502,504-Nhà A27,

Viện Địa chất và Địa vật lý biển

 

2. Cán bộ hiện đang công tác

1. TS.NCVC. Hoàng Văn Vượng

2. ThS.NCV. Trần Văn Khá

3. ThS. NCV. Nguyễn Kim Dũng

4. KS.NCV. Đào Thị Hà

5. KTV. Nguyễn Văn Bình

a dung 

Phó Trưởng phòng
ThS. NCVC. Nguyễn Kim Dũng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 NLTL
Các cán bộ phòng trọng lực
 tl1
Hợp tác quốc tế Việt- Nga

 

Chức năng, nhiệm vụ:

Nghiên cứu các trường trọng lực của Trái đất, xác định cấu trúc của lớp vỏ Trái đất và vỏ thạch quyển của Trái đất, xác định các ranh giới cơ bản trong vỏ Trái đất, phục vụ công tác phân vùng kiến tạo, xác định ranh giới lục địa-đại dương, các ranh giới cơ bản để phân định chủ quyền quốc gia trên Biển Đông, đặc biệt là ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam, tìm kiếm khoáng sản, xây dựng các công trình biển

 

Các hướng nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu và phát triển các phương pháp biến đổi trường trọng lực tìm kiếm khoáng sản trên biển và lục địa;

- Nghiên cứu cấu trúc kiến tạo sâu bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý trên biển và lục địa;

- Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các phần mềm tính toán trong địa vật lý để nghiên cứu địa cấu trúc tầng nông, phân bố mật độ và bề dày trầm tích trên biển và lục địa. Ứng dụng và phát triển các phần mềm trọng lực tìm kiếm trực tiếp dầu khí trên biển và lục địa;

 - Tham gia công tác khảo sát, thu thập số liệu địa vật lý trên biển và lục địa và thành lập các bản đồ trọng lực tỷ lệ khác nhau.

- Đào tạo, hướng dẫn thạc sỹ, tiến sỹ, theo chuyên ngành địa vật lý, địa vật lý công trình, địa vật lý môi trường.

   

 tl2 tl3

Bản đồ dị thường trọng lực Bouguer khu vực Quần Đảo Trường Sa và lân cận (tỷ lệ 1:250.000)

Phân bố mật độ đất đá đáy trầm tích Kainozoi khu vực Quần Đảo Trường Sa và lân cận

(tỷ lệ 1:1.000.000)

 

tl4

Bản đồ dị thường trọng lực Free-air vùng Biển Đông Việt Nam và lân cận (tỷ lệ 1:1.000.000).

Thành lập năm 2004. Nơi thành lập: Phòng trọng lực biển

 

 

tl5

  Mặt cắt cấu trúc sâu trên cơ sở minh giải tài liệu trọng lực trong dự án xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam (2007-2008)

 

Các thành tích khác:

- Cán bộ nghiên cứu của phòng Trọng lực biển luôn tích cực làm việc, tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học, hợp tác cùng nghiên cứu khoa học với các phòng chuyên môn thuộc Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Dầu khí, PVEP ...

- Tích cực tham gia  viết bài đăng trên các tạp chí, tuyển tập như Tuyển tập của Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Tạp chí Khoa học công nghệ biển, Tạp chí Các khoa học về Trái đất. Đã gửi đăng 2 bài báo trên Tạp chí Các khoa học về Trái đất.

- Tham gia Hội đồng thẩm định, nghiệm thu các đề tài, đề án  của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Đại học Khoa học tự nhiên.

         - Về đối ngoại: phòng Trọng lực biển luôn tăng cường hợp tác với các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước, đặc biệt là với Phân viện Hàn lâm khoa học Viễn Đông, LB Nga, Ủy ban biên giới Quốc gia – Bộ ngoại giao. Tham gia chính thức hội đồng đánh giá và triển khai dự án RGNTLĐ (giai đoạn 2) tại thành phố Hồ Chí Minh giữa Việt Nam và Malaysia. 

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn