Phòng chuyên môn

Phòng Viễn thám và GIS

 

1. Thông tin chung:
PhóTrưởng phòng:Trần Anh Tuấn
Điện thoại: 04.3. 7910.073
Địa chỉ: Phòng 707,708 -Nhà A27,
Viện Địa chất và Địa vật lý biển

 

2. Cán bộ hiện đang công tác
1. ThS.NCVC. Trần Anh Tuấn
2. ThS. NCV. Phạm Việt Hồng
3. KS.NCV. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 

cacphong25

Trưởng phòng

TS. NCVC. Trần Anh Tuấn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng nghiên cứu và áp dụng công nghệ Viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS) trong việc điều tra quản lý tài nguyên môi trường và tai biến thiên nhiên; tích hợp thông tin không gian, tính toán, xây dựng theo mô hình các bài toán về quy hoạch tổng hợp lãnh thổ, phát triển kinh tế biển, đảo. Đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thám và GIS.

 

Các hướng nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong điều tra, quản lý, sử dụng hợp hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

- Nghiên cứu và cảnh báo các loại hình tai biến tự nhiên, quy hoạch tổng hợp lãnh thổ, quy hoạch phát triển kinh tế biển, đảo.

- Ứng dụng công nghệ viễn thám để kiểm soát, theo dõi biến động môi trường và các dạng tài nguyên thiên nhiên.

- Ứng dụng công nghệ GIS trong việc tích hợp thông tin không gian, xây dựng, tính toán theo mô hình các bài toán về quy hoạch tổng thể, các thông số về môi trường, tài nguyên thiên nhiên và tai biến thiên nhiên.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở các vùng lãnh thổ, lãnh hải.

- Phát triển các phần mềm về viễn thám và GIS.

- Đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thám và GIS.

 

Các thành tích khác

Có cá nhân đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ là đồng tác giả của Công trình khoa học Atlats quốc gia Việt Nam - Cục đo đạc và Bản đồ Nhà nước xuất bản năm 1996.

      

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn