Phòng Quản lý tổng hợp

Lãnh đạo phòng 

 cacphong11    anh the 001

Trưởng phòng,

ThS. Nguyễn Trung Thành

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Phó Trưởng phòng

ThS. Ngô Bích Hường
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng

CN. Nguyễn Thị Thu Hương 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Danh sách các nhân viên

1. CVC. Nguyễn Thị Thu Hiền, Văn thư

2. CN. Phạm Thị Thúy, Chuyên viên

3. ThS. Phùng Thị Tuyết Nhung, Thư viện viên

4. CN. Nguyễn Thị Gấm, Kế toán viên

5. CN. Trần Thị Hằng, Kế toán viên

6. CN. Nguyễn Thị Thu Hằng, Thủ quỹ 

7. Đào Anh Tú, Lái xe

8. Phạm Thanh Phương, Nhân viên

9. Chu Thanh Dũng, Bảo vệ

10.Nguyễn Thành Lâm, Bảo vệ

Chức năng, nhiệm vụ:

- Phòng Quản lý tổng hợp là đơn vị giúp việc Viện trưởng, có chức năng quản lý mọi hoạt động của Viện bao gồm công tác kế hoạch, tổ chức cán bộ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tài chính, kế toán, hành chính, quản trị, thư viện

- Tư vấn, đề xuất ý kiến tham mưu cho Lãnh đạo các lĩnh vực nói trên

Các lãnh đạo phòng qua từng thời kỳ:

  1. Lại Phú Sỏi, Phó trưởng phòng (02/1994-03/1999).
  2. Nguyễn Thế Tiệp, Trưởng phòng (4/1995-12/2002).
  3. Hà Văn Sáng, Phó trưởng phòng (7/1997-7/2005).
  4. Trần Văn Hồng, Phó trưởng phòng, Quyền trưởng phòng (3/1999-12/2002), Trưởng phòng (01/2003-9/2005).
  5. Phạm Tuấn Huy, Phó trưởng phòng (10/2005-12/2010), Trưởng phòng (01/2011-03/2013).
  6. Trần Anh Tuấn, Phó trưởng phòng (11/2009-6/2010), Quyền Trưởng phòng (7/2010-12/1010).

 Trải qua nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, các cán bộ, viên chức của Phòng Quản lý tổng hợp luôn thực hiện đúng chức năng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ổn định tổ chức, đảm bảo mọi phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ tốt cho mọi hoạt động nghiên cứu của Viện:

- Tư vấn ban lãnh đạo Viện ổn định tổ chức, tuyển dụng nhân sự, bố trí lao động, định hướng kế hoạch phát triển của Viện;

- Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thanh quyết toán hợp đồng thuế khoán và thuế thu nhập cá nhân; đã xây dựng các định dạng biểu mẫu hành chính như mẫu hợp đồng và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn, hợp đồng lao động, công tác, khảo sát, hội thảo trong và ngoài nước, công tác đón tiếp đoàn vào/ra, …

- Phân công công việc hợp lý. Phòng đã có các cán bộ chuyên trách giỏi về chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đảm nhiệm các vị trí như tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, hợp tác quốc, quản lý công sản, tài chính kế hoạch, thư viện, bảo hiểm xã hội và PCCC.

- Phối hợp tốt với các phòng chuyên môn, tham gia tổ chức khóa học, các hội nghị, hội thảo khoa học, hội thảo quốc tế, các triển lãm về khoa học công nghệ biển,…

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn