Hội nghị

Triển khai đề tài, nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2017

Hội thảo triển khai các đề tài KHCN các cấp của Viện Địa chất và Địa vật lý biển thực hiện năm 2017

Viện Địa chất và Địa vật lý biển tổ chức hội thảo báo cáo kết quả trung gian và kế hoạch triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ mới thực hiện năm 2017 gồm:

            1. Báo cáo kết quả trung gian các đề tài, dự án thực hiện 2016-2020, kế hoạch triển khai thực hiện năm 2017 (07 đề tài, dự án);

            2. Báo cáo kế hoạch triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ mới 2017-2019 thực hiện năm 2017 (06 đề tài, dự án).

            Địa điểm họp: Phòng họp 301, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

            Thành phần:

- Hội đồng khoa học;

- Chủ nhiệm và các thành viên tham gia;

- Các cán bộ khoa học quan tâm.  

            Thông tin cụ thể như sau: 

STT

Thời gian

Ngày

Đề tài

Chủ nhiệm

1

8h30 -10h

14/3/2017 (thứ ba)

Đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm tiến hóa kiến tạo khu vực quần đảo Trường Sa trong Kainozoi trên cơ sở phân tích tài liệu địa vật lý”.

Mã số: VAST06.06/16-17

TS. Trần Tuấn Dũng

2

10h -11h30

Đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích Holocen thềm lục địa Đông Nam Việt Nam”.

Mã số: VAST06.01/16-17

ThS. Nguyễn Trung Thành

3

8h30 -9h30

15/3/2017 (thứ tư)

Đề tài độc lập trẻ: “Nghiên cứu xác định các đặc điểm địa chất và địa vật lý khu vực lục địa bắc Trung Bộ - Hoàng Sa theo tài liệu địa vật lý”.

Mã số: VAST.ĐLT.11/16-17

ThS. Trần Văn Khá

4

9h30 -10h30

 Đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá một số nhân tố tác động biến đổi lòng dẫn và sạt lở bờ sông Hồng khu vực Sơn Tây-Gia Lâm (Hà Nội)”.

Mã số: VAST05.05/16-17

ThS. Nguyễn Thị Nhân

5

10h30-11h30

Dự án ĐTCB: “Điều tra, đánh giá đặc điểm biến động châu thổ ngầm cửa sông Đáy và các tác động của chúng đến quá trình xói lở, bồi tụ đới bờ trong khu vực”.

Mã số: VAST.ĐTCB.02/16-17

TS. Dương Quốc Hưng

6

9h00-11h00

16/3/2017 (thứ năm)

Đề tài: “Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu xu thế biến động điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên làm cơ sở khoa học định hướng phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng biển, đảo Tây Nam Việt Nam”, thuộc Chương trình vũ trụ.

Mã số: VT-UD.01/16-20

TS. Trần Anh Tuấn

7

8h30-9h30

17/3/2017 (thứ sáu)

Dự án ĐTCB: “Điều tra, đánh giá hiện trạng mặn-nhạt nước dưới đất các tầng chứa nước tỉnh Cà Mau phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất”.

Mã số: VAST.ĐTCB.03/17-18

TS. Trịnh Hoài Thu

8

9h30-1030

Đề tài: “Nghiên cứu đánh giá một số tai biến thiên nhiên điển hình (lụt karst, trượt lở đất, xói lở bờ sông) ở lưu vực sông Giành, đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và khai thác hợp lý lãnh thổ”.

Mã số: VAST05.05/17-18

TS. Nguyễn Tiến Hải

9

10h30-11h30

Đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm địa hóa thạch học magma bazan khu vực ven biển và ngoài khơi Nam Trung Bộ để tìm hiểu các chế độ động lực manti và địa động lực liên quan”.

Mã số: VAST06.04/17-18

ThS. Lê Đức Anh

10

14h-15h30

17/3/2017 (thứ sáu)

Nhiệm vụ nhánh: “Nghiên cứu so sánh tiến hóa trầm tích giai đoạn Holocene của châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Trường Giang, đề xuất giải pháp bảo vệ và khai thác dải ven biển châu thổ sông Hồng”.

Nghị định thư, hợp tác với Trung Quốc

Mã số: NĐT.01.CHN/15

TS.Phùng Văn Phách

11

15h30-16h30

Dự án thành phần thuộc Dự án sưu tập bộ mẫu vật Quốc gia “Xây dựng bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản phần biển và hải đảo, miền Nam Việt Nam”.

Mã số: BSTMV.26/16-21

TS. Phan Đông Pha

12

16h30-17h30

Đề tài: “Nghiên cứu lịch sử phát triển các thành tạo trầm tích đệ tam đới đứt gẫy Cao Bằng - Tiên Yên, Đông Bắc Việt Nam và khoáng sản liên quan”.

Mã số: VAST05.02/17-18

TS. Phan Đông Pha

13

9h00-12h00

21/3/2017 (thứ ba)

Đề tài KC09: “Nghiên cứu cập nhật và hoàn thiện cơ sở khoa học để xác định đường ranh giới ngoài của thềm lục địa Việt Nam trên Biển Đông theo Công ước Luật biển 1982 của Liên hợp quốc, góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”.

Mã số: KC.09.07/16-20

TS. Phùng Văn Phách

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn