Đề tài nghiên cứu

Cải cách Viện Hàn lâm khoa học để tăng sức mạnh nền khoa học Nga

Cải cách Viện Hàn lâm khoa học để tăng sức mạnh nền khoa học Nga

Ngày 5/7/2013 Đuma Quốc gia Nga trong lần xem xét lần thứ hai đã bỏ phiếu thông qua Dự thảo đạo luật cải cách Viện Hàn lâm Khoa học (Viện HLKH) Nga với số phiếu thuận là 344, 1 phiếu trắng và không có phiếu chống trong khi yêu cầu...

Xem chi tiết
Cải cách Viện Hàn lâm khoa học để tăng sức mạnh nền khoa học Nga (2)

Cải cách Viện Hàn lâm khoa học để tăng sức mạnh nền khoa học Nga (2)

Ngày 5/7/2013 Đuma Quốc gia Nga trong lần xem xét lần thứ hai đã bỏ phiếu thông qua Dự thảo đạo luật cải cách Viện Hàn lâm Khoa học (Viện HLKH) Nga với số phiếu thuận là 344, 1 phiếu trắng và không có phiếu chống trong khi yêu cầu...

Xem chi tiết
Cải cách Viện Hàn lâm khoa học để tăng sức mạnh nền khoa học Nga (3)

Cải cách Viện Hàn lâm khoa học để tăng sức mạnh nền khoa học Nga (3)

Ngày 5/7/2013 Đuma Quốc gia Nga trong lần xem xét lần thứ hai đã bỏ phiếu thông qua Dự thảo đạo luật cải cách Viện Hàn lâm Khoa học (Viện HLKH) Nga với số phiếu thuận là 344, 1 phiếu trắng và không có phiếu chống trong khi yêu cầu...

Xem chi tiết
Cải cách Viện Hàn lâm khoa học để tăng sức mạnh nền khoa học Nga (4)

Cải cách Viện Hàn lâm khoa học để tăng sức mạnh nền khoa học Nga (4)

Ngày 5/7/2013 Đuma Quốc gia Nga trong lần xem xét lần thứ hai đã bỏ phiếu thông qua Dự thảo đạo luật cải cách Viện Hàn lâm Khoa học (Viện HLKH) Nga với số phiếu thuận là 344, 1 phiếu trắng và không có phiếu chống trong khi yêu cầu...

Xem chi tiết

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn