TIN HOẠT ĐỘNG

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Viện Địa chất và Địa vật lý biển tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017

1. Số lượng người tuyển dụng: 03

2. Các vị trí tuyển dụng:

- 01 Kế toán viên, mã ngạch 06.031;

- 02 Nghiên cứu khoa học (hạng III), mã số V.05.01.03, chuyên ngành Địa chất

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác: Có kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ biển, trình độ tin học và ngoại ngữ tốt; Sử dụng thành thạo các thiết bị, máy móc chuyên ngành.

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của địa phương, cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

-  Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

-  02 phong bì dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận và 2 ảnh cỡ 3 x 4 của người dự tuyển.

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển:

- Hạn nhận hồ sơ dự tuyển: 12/9/2017

- Địa điểm nộp hồ sơ: phòng 307, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Nhà A27, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Lệ phí xét tuyển: 260.000đ/hồ sơ

- Ứng viên đăng ký dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ. Hồ sơ các ứng viên đã nộp sẽ không hoàn trả lại

Trân trọng thông báo.

TL. Viện trưởng

 

Họp xét đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

Viện Địa chất và Địa vật lý biển tổ chức họp báo cáo đề xuất đề cương nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2017.

Thời gian: bắt đầu từ 8h30' thứ hai, ngày 06/3/2017

Địa điểm: Phòng họp 301 

Thành phần: 

- Các thành viên HĐKH;

- Các chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên tham gia.

Xem Thứ tự báo cáo

Trân trọng báo cáo.

(nguồn: HĐKH)

Thông báo đấu thầu phục vụ đề tài mã số VT-UD.01/16-20

Viện Địa chất và Địa vật lý biển thông báo mời chào hàng các gói thầu có thông tin sau:

 

I. Thông tin bên mời thầu: Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Địa chỉ: Nhà A27, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37910821, fax: 04.37561647, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số thuế: 0102979539

 

II. Thông tin đấu thầu: 

1. Các gói thầu

- Gói thầu số 1: “Mua tư liệu ảnh vệ tinh SPOT-5”.

- Gói thầu số 3: “Thuê tàu khảo sát trên biển Tây Nam, chuyến số 1"

- Gói thầu số 4: “Thuê ô tô đi khảo sát thực địa, chuyến số 1"

2. Đề tài: “Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu xu thế biến động điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên làm cơ sở khoa học định hướng phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng biển, đảo Tây Nam Việt Nam”; mã số VT-UD.01/16-20.

3. Nguồn vốn: NSNN.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 phút, ngày 8 tháng 3 năm 2017 đến trước 16 giờ 00’, ngày 16 tháng 3 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 307, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Nhà A27, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 15 tháng 3 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 05, ngày 15 tháng 3 năm 2017.  

Thông tin chi tiết về các gói thầu

(nguồn tin: Phòng Quản lý tổng hợp)

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn