TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015

Hội đồng đánh giá, kiểm tra viên chức năm công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015 của Viện Địa chất và Địa vật lý biển như sau:

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Vị trí tuyển dụng

1

Nguyễn Thị Thu Hằng

22/6/1981

Kế toán viên

2

Đỗ Văn Thăng

24/7/1992

Nghiên cứu viên, chuyên ngành Địa chất

3

Mai Đức Đông

13/12/1989

Nghiên cứu viên, chuyên ngành Địa vật lý

4

Bùi Văn Nam

2/6/1988

Nghiên cứu viên, chuyên ngành Địa vật lý

 

Kính báo. 

              (Nguồn: Phòng QLTH)

 

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn