TIN HOẠT ĐỘNG

Tuyển dụng viên chức năm 2015

Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2015: 

TT

Chuyên ngành

Số lượng tuyển dụng

1

Nghiên cứu viên (mã số ngạch V.05.01.03)

3

1.1

Nghiên cứu viên địa vật lý (chuyên ngành địa chấn - địa tầng)

1

1.2

Nghiên cứu viên địa vật lý (chuyên ngành địa từ-địa điện)

1

1.3

Nghiên cứu viên địa chất (chuyên ngành cổ sinh-địa tầng)

1

2

Kế toán viên  (mã số ngạch 06.031)

1

 

- Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

- Thời gian tuyển dụng: tháng 8/2015

Xem Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức 2015

(Nguồn tin: Viện ĐCĐVLB)

 

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn