TIN HOẠT ĐỘNG

Nộp đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

Để triển khai công tác nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017,

Viện Địa chất và Địa vật lý biển đề nghị các phòng nộp:

- Đề xuất đề cương nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở năm 2017 (01 bản và file *.doc Đề cương) và

- Báo cáo kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 sau khi có xác nhận hiệu chỉnh theo nhận xét và góp ý của Hội đồng nghiệm thu năm 2016 (02 bản)

Hạn nộp: Thứ năm, ngày 23/02/2017

Địa điểm nộp: Phòng 307- phòng Quản lý tổng hợp, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TL. Viện trưởng

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn