TIN HOẠT ĐỘNG

Thông báo đấu thầu phục vụ đề tài mã số VT-UD.01/16-20

Viện Địa chất và Địa vật lý biển thông báo mời chào hàng các gói thầu có thông tin sau:

 

I. Thông tin bên mời thầu: Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Địa chỉ: Nhà A27, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37910821, fax: 04.37561647, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số thuế: 0102979539

 

II. Thông tin đấu thầu: 

1. Các gói thầu

- Gói thầu số 1: “Mua tư liệu ảnh vệ tinh SPOT-5”.

- Gói thầu số 3: “Thuê tàu khảo sát trên biển Tây Nam, chuyến số 1"

- Gói thầu số 4: “Thuê ô tô đi khảo sát thực địa, chuyến số 1"

2. Đề tài: “Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu xu thế biến động điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên làm cơ sở khoa học định hướng phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng biển, đảo Tây Nam Việt Nam”; mã số VT-UD.01/16-20.

3. Nguồn vốn: NSNN.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 phút, ngày 8 tháng 3 năm 2017 đến trước 16 giờ 00’, ngày 16 tháng 3 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 307, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Nhà A27, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 15 tháng 3 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 05, ngày 15 tháng 3 năm 2017.  

Thông tin chi tiết về các gói thầu

(nguồn tin: Phòng Quản lý tổng hợp)

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn