TIN HOẠT ĐỘNG

Họp xét đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

Viện Địa chất và Địa vật lý biển tổ chức họp báo cáo đề xuất đề cương nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2017.

Thời gian: bắt đầu từ 8h30' thứ hai, ngày 06/3/2017

Địa điểm: Phòng họp 301 

Thành phần: 

- Các thành viên HĐKH;

- Các chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên tham gia.

Xem Thứ tự báo cáo

Trân trọng báo cáo.

(nguồn: HĐKH)

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn