Đề tài trọng điểm

Đề tài trọng điểm

1. Đề tài: "Nghiên cứu cấu trúc địa chất vùng nước sâu (trên 200m) Nam Việt Nam làm cơ sở khoa học để tìm kiếm tài nguyên khoáng sản liên quan"

- Thuộc Chương trình Trọng điểm cấp Nhà nước (KC09/06-10)

- Mã số: KC.09-18/06-10

- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thế Tiệp

- Mục tiêu:

+ Xác định những đặc điểm cơ bản về địa chất khu vực nước sâu trên 200m

+ Thu thập, tổng hợp, đánh giá tài liệu địa chất và địa vật lý

+ Xây dựng bản đồ độ sâu đáy biển

+ Xây dựng sơ đồ cấu trúc địa chất khu vực Tư Chính – Vũng Mây

+ Có được luận chứng khoa học kỹ thuật về cấu trúc địa chất làm cơ sở cho việc tìm kiếm khoáng sản biển sâu

- Thành tựu đề tài, nhiệm vụ đem lại:

+ Xác lập kiến trúc hình thái cơ bản của đáy biển khu vực nước sâu chi tiết từ bậc II đến bậc II về mặt không gian và lịch sử phát triển

+ Thành lập bản đồ địa chất đáy biển theo phương pháp hình chiếu đáy các trầm tích Kainozoi, thể hiện tương đối đầy đủ các thành tạo địa chất có tuổi từ Tiền Cambri đến Đệ tứ

+ Xây dựng được sơ đồ dự báo tiềm năng khoáng sản, góp phần quan trọng cho tìm kiếm khoáng sản biển sâu

- Thời gian thực hiện: 2008-2010

- Xếp loại: Khá

 

2. Đề tài: “Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tiến hóa Biển Đông phục vụ xác lập đường chủ quyền lãnh hải Việt Nam và dự báo tài nguyên năng lượng năng lượng và khoáng sản”

- Thuộc Chương trình Trọng điểm cấp Nhà nước (KC09/11-15)

- Mã số: KC.09.02/11-15
- Chủ nhiệm: TS.Phùng Văn Phách

- Mục tiêu:

+ Chi tiết hóa và nâng cao độ tin cậy về kiến tạo và lịch sử tiến hóa Biển Đông trong Kainozoi phục vụ dự báo tiềm năng khoáng sản

+ Chính xác hóa cấu trúc vỏ Trái đất và địa động lực khu vực Biển Đông và phụ cận làm cơ sở cho công tác xác lập chủ quyền trên biển và hải đảo của Việt Nam

+ Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu kiến tạo và địa động lực Biển Đông

- Thành tựu đề tài, nhiệm vụ đem lại: Đề xuất mô hình địa động lực hình thành và tiến hóa Biển Đông trong Kainozoi: “Đuôi ngựa tách giãn”, góp phần chính xác hóa các đường ranh giới chủ quyền cơ bản trên Biển Đông.

- Thời gian thực hiện: 2012-2015

- Xếp loại: Khá

 

3. Đề tài: "Nghiên cứu tổng hợp các điều kiện địa chất, địa động lực khu vực Bắc Vịnh Bắc bộ phục vụ công tác qui hoạch phát triển kinh tế vùng Đông Bắc Việt Nam”

- Thuộc Chương trình Trọng điểm cấp Nhà nước (KC09/11-15)

- Mã số: KC.09.09 /11-15
- Chủ nhiệm: TS.Nguyễn Như Trung

- Mục tiêu:

+ Làm rõ được các đặc điểm địa chất, địa động lực của trũng Bắc Vịnh Bắc Bộ

+ Đánh giá được tiềm năng khoáng sản trũng Bắc Vịnh Bắc Bộ (phần thuộc Việt Nam) và khả năng thăm dò khai thác.

+ Góp phần thực thi quản lý vùng biển và hải đảo vùng Đông Bắc Việt Nam 

- Thành tựu đề tài, nhiệm vụ đem lại: Xác định qui luật phân bố cấu trúc địa chất, địa tầng và kiến tạo địa động lực trong khu vực, phục vụ công tác qui hoạch thăm dò và khai thác tài nguyên vùng biển bắc Vịnh Bắc Bộ

- Thời gian thực hiện: 2012-2015

- Xếp loại: Khá

4. Đề tài:  "Nghiên cứu, cảnh báo nguy cơ trượt lở ngầm trên thềm lục địa Nam Trung bộ"

- Thuộc Chương trình Trọng điểm cấp Nhà nước (KC09/11-15)

- Mã số: KC.09.11/11-15
- Chủ nhiệm: TS.Trần Tuấn Dũng

- Mục tiêu:

+ Xác định được thực trạng trượt lở ngầm trên thềm lục địa Nam Trung Bộ.

+ Đánh giá được nguy cơ trượt lở ngầm trên thềm lục địa Nam Trung Bộ.

+ Đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do trượt lở ngầm gây ra.

- Thành tựu đề tài, nhiệm vụ đem lại: Đưa ra mô hình dịch chuyển các khối trượt ngầm dưới biển do nguyên nhân động đất và mô hình lan truyền sóng do khối trượt ngầm dưới đáy biển gây ra và đề xuất các giải pháp cảnh báo và phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do trượt lở ngầm cho khu vực ven biển Nam Trung Bộ

- Thời gian thực hiện: 2012-2015

- Xếp loại: Khá

 

5. Đề tài: Ứng dụng ảnh vệ tinh trong đánh giá một số đặc điểm điều kiện tự nhiên và môi trường trên một số đảo lớn và vùng biển xung quanh thuộc quần đảo Trường Sa phục vụ phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng- an ninh

- Thuộc Chương trình KHCN Vũ Trụ
- Mã số: VT/UD-04/14-15

- Chủ nhiệm: TS.Đỗ Huy Cường

- Mục tiêu:

+ Sử dụng tư liệu viễn thám để đánh giá sự biến động các các yếu tố hải văn tại vùng biển quanh một số đảo lớn của quần đảo Trường Sa

+ Phân vùng tiềm ẩn các nguy cơ xói lở phục vụ công tác bảo vệ và phát triển đảo bền vững

+ Ứng dụng thử nghiệm sử dụng tư liệu ảnh VNREDSat-1 cho nghiên cứu điều kiện tự nhiên và tài nguyên các vùng biển đảo xa bờ

- Thành tựu đề tài, nhiệm vụ đem lại: 

+ Mô hình tính toán, phương pháp xử lý và phân tích đơn phổ và đa phổ tư liệu ảnh vệ tinh (trong đó có ảnh VNRedSat-1) trong nghiên cứu

+ Cơ sở dữ liệu tham số chuẩn trong xử lý các kênh phổ tư liệu viễn thám (trong đó có VNRedSat-1) của các đối tượng môi trường biển.

+ Cơ sở dữ liệu quang phổ đặc trưng của các đối tượng khu vực đảo san hô (khu vực 4 đảo)

           + Sơ đồ phân bố các yếu tố môi trường biển, gồm có: nhiệt độ, chlorophyll-a, năng suất sinh học sơ cấp.

           + Sơ đồ dòng chảy, bãi bồi, xói lở và các bãi nổi tiềm năng

- Thời gian thực hiện: 2014-2016

- Xếp loại: Khá

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn