Hợp tác quốc tế

Tổng hợp công tác hợp tác quốc tế của Viện Địa chất và Địa vật lý biển giai đoạn 2010-2016

 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa về chính trị, xã hội, kinh tế và khoa học, HTQT góp phần thúc đẩy và hỗ trợ mảng khoa học của Viện Địa chất và Địa vật lý biển trong việc hòa nhập và bắt nhịp với tốc độ phát triển của các nước trong khu vực châu Á và các nước khác trên thế giới.

HTQT của Viện trong những năm vừa qua so với những năm trước đã đạt những thành tựu như sau:

1. Ký kết hợp tác khoa học

- Ký kết Bản thỏa thuận hợp tác về khoa học

Liên Bang Nga: 03; Cộng Hòa Liên Bang Đức: 01; Trung Quốc: 01; Cộng Hòa Pháp: 01; Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ: 01.

- Ký kết Bản ghi nhớ HTQT về khoa học: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ: 01; Nhật Bản: 01;

- Đề tài, Nghị định thư: 02 Đề tài nghị định thư và 05 Đề tài HTQT cấp VAST

- Hội nghị, hội thảo khoa học Quốc tế: Tổ chức và tham gia 13 hội nghị, hội thảo khoa học Quốc tế

2. Danh mục các thỏa thuận HTQT từ năm 2010 đến nay

2.1. Hợp tác ký giữa Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG) và Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), Liên Bang Nga, giai đoạn 2010 – 2015

2.2. Hợp tác ký giữa Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG) và Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), tác Việt – Nga về nghiên cứu địa hóa khí và môi trường đới bờ và thềm lục địa Việt Nam

2.3. Hợp tác ký giữa Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG) và các Viện và trường của CHLB Đức (3 viện) và Trung Quốc (2 viện, 1 trường), ngày 13-10-2010, về nghiên cứu Hải dương học và trầm tích khu vực Vịnh Bắc Bộ. 

2.4. Hợp tác về văn hóa, giáo dục và khoa học giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Đại học tổng hợp Washington, Hợp chủng quốc Hoa kỳ

2.5. Hợp tác ký giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Viện Nghiên cứu Quốc tế về Cổ linh trưởng và Cổ sinh học Người; Phòng Thí nghiệm Địa chất, Trường Ecole Normale Supérieure, Paris, CH Pháp, về “Nghiên cứu địa chất, kiến tạo và cổ sinh ở các bể đệ tam trên đất liền Việt Nam”

2.6. Hợp tác về văn hóa, giáo dục và khoa học giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện KHCNVN và Viện nghiên cứu Khí quyển và Đại Dương, Đại học tổng hợp Tokyo, Nhật Bản

2.7. Hợp tác ký về trao đổi khoa học giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Viện nghiên cứu Khí quyển và Đại Dương, Đại học tổng hợp Tokyo, Nhật Bản

2.8. Hợp tác ký về hợp tác nghiên cứu khoa học theo 5 hướng giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Viện Tự động hóa và Điều khiển, Phân viện Hàn lâm Khoa học Viễn Đông, LB Nga

2.9. Hợp tác ký về hợp tác thực hiện đề tài “Nghiên cứu động lực thủy văn, xâm nhập mặn và vận chuyển trầm tích của hệ thống sông Cửu Long và động lực ven bờ, bao gồm bán đảo Cà Mau” giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ

Thông tin các bản thỏa thuận, ghi nhớ

3. Các đề tài, dự án HTQT

3.1. Đề tài Nghị định thư cấp Nhà nước

3.1.1. Đề tài: Nghiên cứu các dạng tai biến tự nhiên tiềm ẩn do biến đổi khí hậu và các giải pháp chiến lược thích ứng đối với cộng đồng dân cư vùng lưu vực sông Hồng

Chủ nhiệm: TS. Đỗ Huy Cường, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: Đại Học Tổng Hợp Vân Nam, thành phố Côn Minh, Trung Quốc

Thời gian thực hiện: 2011-2013

3.1.2. Đề tài: Nghiên cứu động lực thủy văn, xâm nhập mặn và vận chuyển trầm tích của hệ thống sông Cửu Long và động lực ven bờ, bao gồm bán đảo Cà Mau.

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Trung Thành, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Cơ quan phối hợp: Viện Tài nguyên và Môi trường biển; Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; Trường Đại học Mỏ Địa chất; và Hội Trầm tích

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: GS. TS. Charles Nittrouer, Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ.

Thời gian thực hiện: 2013-2015.

3.2. Đề tài HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN (Hợp tác với LB Nga, Belarus, …)

3.2.1. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu cấu trúc sâu và đặc trưng địa vật lý khu vực tích tụ hydrocacbon dải ven biển delta Sông Hồng (Vùng trũng Hà Nội)”.

Mã số: VAST.HTQT.NGA.04/12-13.

Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Vượng, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: Nikiforov V.M. Tiến Sĩ Địa vật lý, Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI).

Thời gian thực hiện: 2012-2013.

3.2.2. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu trường địa hóa khí hydrocarbon và địa động lực khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam: Luận giải nguồn gốc hydrocarbon và kiến tạo”

Mã số: VAST.HTQT.NGA.04/13-14.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: PGS.TS. Renat B. Shakirov, Viện Hải dương học Thái Bình Dương II’ichev, Phân viện Viễn Đông-Viện HLKH Nga.

Thời gian thực hiện: 2013-2014.

3.2.3. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu môi trường kiến tạo và điều kiện để hình thành các cấu trúc địa chất khu vực Nam Trung Bộ Việt Nam (từ Bình Định đến Khánh Hòa)”.

Mã số: VAST.HTQT.NGA.11/15-16.

Chủ nhiệm: TS. Phùng Văn Phách, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: TSKH. Golozubov Vladimir  V.

Viện Địa chất Viễn Đông, Phân viện Viễn Đông-Viện HLKH LBNga.

Thời gian thực hiện: 2015-2016.

3.2.4. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu cấu trúc sâu và vỏ thạch quyển khu vực đới khâu Sông Hồng bằng phương pháp trọng lực và đo sâu từ tellua”.

Mã số: VAST.HTQT.NGA.08/16-17.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác:

Thời gian thực hiện: 2016-2017.

3.2.5. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu các đặc điểm động lực học chất lưu và các quá trình thoát khí của thạch quyển trong đới chuyển tiếp từ lục địa ra Vịnh Bắc Bộ bằng các phương pháp địa vật lý và địa hóa”.

Mã số: VAST.HTQT.NGA.14/16-17.

Chủ nhiệm: TS. Dương Quốc Hưng.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: Renat Shakirov, PGS.TS Địa hóa, Viện Hải dương học Thái Bình Dương mang tên V.I.Il’ichev, Phân viện Viễn Đông - Viện Hàn lâm Khoa học Nga              

Thời gian thực hiện: 2016-2017.

4. Đoàn ra

Trong 5 năm qua, số lượng các cán bộ Viện đi nước ngoài họp và trao đổi khoa học tăng với con số cụ thể số đoàn ra là 35 đoàn như sau:

Năm 2011: 04 lượt;

Năm 2012: 06 lượt gồm Mỹ (1 người); Thái Lan (1 người); Trung Quốc (10 người, 2 lượt); Nga (5);

Năm 2013: 10 lượt (Trung Quốc (3 người, 03 lượt), Nga (08 người, 03 lượt), Mỹ (3 người, 02 lượt), Nhật (01 người, 01 lượt), Pháp (04 người, 01 lượt), Indonexia (01 người, 01 lượt));

Năm 2014: 5 lượt (Trung Quốc (02 người, 2 lượt), Malaysia (02 người, 1 lượt), LB Nga (02 người, 1 lượt), Hoa Kỳ (02 người, 1 lượt) ;

Năm 2015: 10 lượt (Trung Quốc- 5 người/4 lượt, Hoa Kỳ-2 người/1 lượt, LB Nga-1 người/1 lượt, Singapore-1 người/1 lượt, Hàn Quốc-1 người/1 lượt,  Indonesia-1 người/1 lượt, Ba Lan-1người/1lượt).

5. Đoàn vào

Số lượng Đoàn vào có 55 đoàn vào cụ thể như sau:

Năm 2011: 18 lượt;

Năm 2012: 12 lượt: Mỹ (10 người, 2 lượt); CH Pháp (3 người) + Thái Lan (2 người), 1 lượt; Nhật Bản (1 người, 1 lượt); Ukraina (4 người, 1 lượt); Đức (2 người, 1 lượt); Trung Quốc (8 người); Đài Loan (7 người, 1 lượt), Nga (9 người, 4 lượt)

Năm 2013: 11 lượt: 03 người CH Pháp + 03 người Thái Lan (01 lượt); 02 người Đan Mạch + 01 người Hy Lạp (01 lượt); Nga (23 người, 05 lượt); Nhật Bản (01 người, 01 lượt); Hàn Quốc (4 người, 01 lượt); CH Pháp (01 người, 01 lượt); CHLB Đức (01 người, 01 lượt);

Năm 2014: 7 lượt: Đan Mạch (04 người, 1 lượt), CH Pháp (05 người, 1 lượt), Thái Lan (02 người, 1 lượt), LB Nga (05 người, 2 lượt), Hoa Kỳ (18 người, 2lượt), Ba Lan (02 người, 1 lượt),

Năm 2015: 7 lượt (1 lượt: Pháp+Thái, 02 lượt: Mỹ, 02 lượt: LB Nga, 01 lượt: Malaysia, 01 lượt: Nhật, 01 lượt: Hàn Quốc).

6. Cán bộ học tập ở nước ngoài

Giai đoạn này, Viện Địa chất và Địa vật lý biển có 03 cán bộ hoàn thành chương trình NCS ở nước ngoài (Hàn Quốc 01 người, Trung Quốc 02 người), 01 cán bộ làm thạc sĩ Trung Quốc về công tác tại viện. Hiện tại Viện có 01 cán bộ đang học thạc sĩ tại Ba Lan, 01 nghiên cứu sinh ở Trung Quốc. 

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn