TIN HOẠT ĐỘNG

Nộp đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

Để triển khai công tác nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017,

Viện Địa chất và Địa vật lý biển đề nghị các phòng nộp:

- Đề xuất đề cương nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở năm 2017 (01 bản và file *.doc Đề cương) và

- Báo cáo kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 sau khi có xác nhận hiệu chỉnh theo nhận xét và góp ý của Hội đồng nghiệm thu năm 2016 (02 bản)

Hạn nộp: Thứ năm, ngày 23/02/2017

Địa điểm nộp: Phòng 307- phòng Quản lý tổng hợp, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TL. Viện trưởng

Tuyển dụng viên chức năm 2015

Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2015: 

TT

Chuyên ngành

Số lượng tuyển dụng

1

Nghiên cứu viên (mã số ngạch V.05.01.03)

3

1.1

Nghiên cứu viên địa vật lý (chuyên ngành địa chấn - địa tầng)

1

1.2

Nghiên cứu viên địa vật lý (chuyên ngành địa từ-địa điện)

1

1.3

Nghiên cứu viên địa chất (chuyên ngành cổ sinh-địa tầng)

1

2

Kế toán viên  (mã số ngạch 06.031)

1

 

- Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

- Thời gian tuyển dụng: tháng 8/2015

Xem Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức 2015

(Nguồn tin: Viện ĐCĐVLB)

 

Đề xuất nhiệm vụ KHCN với tỉnh Lào Cai

Theo Công văn số 126/SKHCN-KHCNCS ngày 27/3/2015 của Sở KHCN tỉnh Lào Cai về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2016 với tỉnh Lào Cai, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã gửi thông báo nộp đề xuất tới Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Đề nghị các cán bộ nộp đề xuất theo mãu có trong công văn và gửi trước ngày 15/4/2015 theo Địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, sở Khoa học và công nghệ tỉnh lào Cai.

Để tập trung, các đề xuất của cán bộ Viện Địa chất và Địa vật lý biển gửi về phòng Quản lý tổng hợp (bản giấy và file), Phòng QLTH sẽ tổng hợp, trình ký và gửi đề xuất đi.

CV de xuat nhiem vu KHCN voi tinh Lao Cai.pdf

Trân trọng./.

BH

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015

Hội đồng đánh giá, kiểm tra viên chức năm công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015 của Viện Địa chất và Địa vật lý biển như sau:

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Vị trí tuyển dụng

1

Nguyễn Thị Thu Hằng

22/6/1981

Kế toán viên

2

Đỗ Văn Thăng

24/7/1992

Nghiên cứu viên, chuyên ngành Địa chất

3

Mai Đức Đông

13/12/1989

Nghiên cứu viên, chuyên ngành Địa vật lý

4

Bùi Văn Nam

2/6/1988

Nghiên cứu viên, chuyên ngành Địa vật lý

 

Kính báo. 

              (Nguồn: Phòng QLTH)

 

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn