TIN HOẠT ĐỘNG

Thực hiện chế độ nâng lương trước hạn đối vói cán bộ Viện Địa chất và Địa vật lý biển năm 2016

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 31/7/2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động,

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-ĐCĐVLB ngày 22/01/2015 về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn, chế độ nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Viện Địa chất và Địa vật lý biển;

Viện Địa chất và Địa vật lý biển sẽ tiến hành thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong công tác theo chỉ tiêu năm 2016.

1. Đối tượng: Cán bộ công chức, viên chức và những người làm việc theo chế độ hợp đồng xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong Viện hưởng lương từ Ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật, đạt đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV, hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm, lập thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận thực hiện nhiệm vụ; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức; Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo đúng quy định. 

2. Hồ sơ nâng lương trước hạn gồm:

- Đơn xin xét nâng lương trước hạn (theo mẫu)

- Bản sao Quyết định nâng lương gần nhất

- Các bản sao thành tích đạt được của từng cá nhân và hợp đồng thuế khoán chuyên môn

3. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét nâng lương trước hạn:

Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 20/02/2017.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 307, phòng Quản lý tổng hợp, Viện Địa chất và Địa vật lý biển. 

Kính báo.

               TL.Viện trưởng

Nộp đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

Để triển khai công tác nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017,

Viện Địa chất và Địa vật lý biển đề nghị các phòng nộp:

- Đề xuất đề cương nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở năm 2017 (01 bản và file *.doc Đề cương) và

- Báo cáo kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 sau khi có xác nhận hiệu chỉnh theo nhận xét và góp ý của Hội đồng nghiệm thu năm 2016 (02 bản)

Hạn nộp: Thứ năm, ngày 23/02/2017

Địa điểm nộp: Phòng 307- phòng Quản lý tổng hợp, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TL. Viện trưởng

Tuyển dụng viên chức năm 2015

Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2015: 

TT

Chuyên ngành

Số lượng tuyển dụng

1

Nghiên cứu viên (mã số ngạch V.05.01.03)

3

1.1

Nghiên cứu viên địa vật lý (chuyên ngành địa chấn - địa tầng)

1

1.2

Nghiên cứu viên địa vật lý (chuyên ngành địa từ-địa điện)

1

1.3

Nghiên cứu viên địa chất (chuyên ngành cổ sinh-địa tầng)

1

2

Kế toán viên  (mã số ngạch 06.031)

1

 

- Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

- Thời gian tuyển dụng: tháng 8/2015

Xem Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức 2015

(Nguồn tin: Viện ĐCĐVLB)

 

Đề xuất nhiệm vụ KHCN với tỉnh Lào Cai

Theo Công văn số 126/SKHCN-KHCNCS ngày 27/3/2015 của Sở KHCN tỉnh Lào Cai về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2016 với tỉnh Lào Cai, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã gửi thông báo nộp đề xuất tới Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Đề nghị các cán bộ nộp đề xuất theo mãu có trong công văn và gửi trước ngày 15/4/2015 theo Địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, sở Khoa học và công nghệ tỉnh lào Cai.

Để tập trung, các đề xuất của cán bộ Viện Địa chất và Địa vật lý biển gửi về phòng Quản lý tổng hợp (bản giấy và file), Phòng QLTH sẽ tổng hợp, trình ký và gửi đề xuất đi.

CV de xuat nhiem vu KHCN voi tinh Lao Cai.pdf

Trân trọng./.

BH

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn