Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Trong bối cảnh toàn cầu hóa về chính trị, xã hội, kinh tế và khoa học, HTQT góp phần thúc đẩy và hỗ trợ mảng khoa học của Viện Địa chất và Địa vật lý biển trong việc hòa nhập và bắt nhịp với tốc độ phát triển của các nước trong khu vực châu Á và các nước khác trên thế giới.

HTQT của Viện trong những năm vừa qua so với những năm trước đã đạt những thành tựu như sau:

1. Ký kết hợp tác khoa học

- Ký kết Bản thỏa thuận hợp tác về khoa học

Liên Bang Nga: 03; Cộng Hòa Liên Bang Đức: 01; Trung Quốc: 01; Cộng Hòa Pháp: 01; Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ: 01.

- Ký kết Bản ghi nhớ HTQT về khoa học: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ: 01; Nhật Bản: 01;

- Đề tài, Nghị định thư: 02 Đề tài nghị định thư và 05 Đề tài HTQT cấp VAST

- Hội nghị, hội thảo khoa học Quốc tế: Tổ chức và tham gia 13 hội nghị, hội thảo khoa học Quốc tế

2. Danh mục các thỏa thuận HTQT từ năm 2010 đến nay

2.1. Hợp tác ký giữa Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG) và Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), Liên Bang Nga, giai đoạn 2010 – 2015

Đối tác: Viện sỹ Victor A. Akulichiev, Viện trưởng Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), thuộc Phân viện Hàn lâm KH LB Nga, Liên Bang Nga.
Địa chỉ: 43 Baltiyskaia St., Vladivostok, 690041, Rusia.

Nội dung: Hợp tác nghiên cứu Biển và thành lập phòng thí nghiệm chung
Điều kiện hoạt động của phòng thí nghiệm: hai bên cùng đóng góp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị và nhân  lực

Đại diện ký thỏa thuận:

- Viện sĩ Victor A. Akulichiev, Viện trưởng Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), Phân viện Hàn lâm KH LB Nga, Liên Bang Nga.

- TS. Nguyễn Thế Tiệp, nguyên Viện trưởng  Viện Địa chất và Địa vật lý biển

Thời gian hiệu lực: 2011-2015 (Ký ngày 5/4/2010)

2.2. Hợp tác ký giữa Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG) và Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), tác Việt – Nga về nghiên cứu địa hóa khí và môi trường đới bờ và thềm lục địa Việt Nam

Đối tác:

- Viện trưởng: viện sỹ Victor A. Akulichiev. Địa chỉ: 43 Baltiyskaia St., Vladivostok, 690041, Rusia.

- GS.TS Anatoli Obzurov, trưởng phòng Địa hóa khí, POI. Địa chỉ: 43 Baltiyskaia St., Vladivostok, 690041, Rusia. Fax. (4232) 312573,
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

- TS. Renat Shakirov, Đồng trưởng phòng Thí nghiệm chung Việt-Nga (IMGG-POI). Địa chỉ: 43 Baltiyskaia St., Vladivostok, 690041, Rusia. Tel. (4232)312107, Fax. (4232) 312573, Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Nội dung: Hợp tác nghiên cứu địa hóa khí và môi trường đới bờ và thềm lục địa Việt Nam

Đại diện ký thỏa thuận:

- Viện trưởng: Viện sĩ Victor A. Akulichiev, Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), Phân viện Hàn lâm KH LB Nga.

- Viện trưởng: Phùng Văn Phách, Viện Địa chất và Địa vật lý biển

Thời gian hiệu lực: 2011-2015 (Ký ngày 15/4/2011)

2.3. Thỏa thuận ký giữa Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG) và các Viện và trường của CHLB Đức (3 viện) và Trung Quốc (2 viện, 1 trường), ngày 13-10-2010, về nghiên cứu Hải dương học và trầm tích khu vực Vịnh Bắc Bộ. 

Đối tác:

1) Đức:

-Viện Địa chất, ĐH TH Kiel, CHLB Đức. GS-TS Karl Stattegger. Địa chỉ: Institut für Geowissenschaften (IfG), Universität Kiel

Olshausenstraße 40-60, 24118 Kiel. Phone, office: 0431 880 2881. Fax: 0431 880 4376. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home address: Esmarchstraße 23, 24105 Kiel. Phone: 0431 83978;

- Viện Hóa sinh và Hóa biển, ĐH TH Hamburg, CHLB Đức. GS-TS Martin Wiesner.

2) Trung Quốc:

- Viện Hải dương học số 2, Cục Hải dương quốc gia, Hàng Châu, Trung Quốc. GS-TS, Viện trưởng,  Zheng Lianfu

- Khoa Địa chất và Địa vật lý biển, ĐH TH Đồng Tế, Thượng Hải, Trung Quốc

Nội dung: Hợp tác về nghiên cứu Hải dương học và trầm tích khu vực Vịnh Bắc Bộ. 

Đại diện ký thỏa thuận:

- GS.TS Karl Stattegger., Viện Địa chất, ĐH TH Kiel, CHLB Đức

- GS.TS Martin Wiesner, Viện Hóa sinh và Hóa biển, ĐH TH Hamburg, CHLB Đức

- GS.TS, Viện trưởng,  Zheng Lianfu, Viện Hải dương học số 2, Cục Hải dương quốc gia, Hàng Châu, Trung Quốc

- TS. Bùi Hồng Long, Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang

- TS. Nguyễn Thế Tiệp, nguyên Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý biển

Thời gian hiệu lực: 2011-2014 (Ký 13-10-2010)

2.4. “Bản ghi nhớ” hợp tác về văn hóa, giáo dục và khoa học giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Đại học tổng hợp Washington, Hợp chủng quốc Hoa kỳ

Đối tác: Bà Anna Mari Cauce, Hiệu trưởng trường Đại học tổng hợp Washington, Seattle, WA 98195, Hợp chủng quốc Hoa kỳ.

Nội dung: Hợp tác về văn hóa, giáo dục và khoa học

Đại diện ký thỏa thuận:

- Bà Ana Mari Cauce, Hiệu trưởng trường Đại học Washington, Seattle, WA 98195, Hợp chủng quốc Hoa kỳ.

- TS. Phùng Văn Phách, Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG)

Thời gian hiệu lực: 2012-2016 (Ký ngày 6/2/2012)

2.5. “Thỏa thuận” giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Viện Nghiên cứu Quốc tế về Cổ linh trưởng và Cổ sinh học Người; Phòng Thí nghiệm Địa chất, Trường Ecole Normale Supérieure, Paris, CH Pháp, về “Nghiên cứu địa chất, kiến tạo và cổ sinh ở các bể đệ tam trên đất liền Việt Nam”

Đối tác:

- Viện Nghiên cứu Quốc tế về Cổ linh trưởng và Cổ sinh học Người UMR CNRS 6406, Université de Poitiers, 40 Avenue du Recteur Pineau, 86022 - Poitiers - Cedex (France)           

- Phòng Thí nghiệm Địa chất, Trường Ecole Normale Supérieure, Paris, CH Pháp. UMR 8538 CNRS, 24 rue Lhomond 75231 Paris Cedex 05, France.

Nội dung: Nghiên cứu địa chất, kiến tạo và cổ sinh ở các bể đệ tam trên đất liền Việt Nam

Đại diện ký thỏa thuận:

- Ông Patrick VIGNAUD, Hiệu trưởng trường Université de Poitiers, CH Pháp.

- Ông Christian CHOPIN, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Địa chất, Trường Ecole Normale Supérieure, Paris, CH Pháp.

- TS. Phùng Văn Phách, Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG)

Thời gian hiệu lực: 2012-2015 (ký ngày 14/5/2012)

2.6. “Bản ghi nhớ” hợp tác về văn hóa, giáo dục và khoa học giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện KHCNVN và Viện nghiên cứu Khí quyển và Đại Dương, Đại học tổng hợp Tokyo, Nhật Bản

Đối tác: TS. Hiroshi Niino, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khí quyển và Đại Dương, Trường Đại học tổng hợp Tokyo, Kashiwanoha 5-1-5, Kashiwa, Chiba 277-8564, Nhật Bản

Nội dung: Hợp tác và trao đổi các hoạt động văn hóa, giáo dục và nghiên cứu khoa học

Đại diện ký thỏa thuận:

- TS. Hiroshi Niino, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khí quyển và Đại Dương, trường Đại học tổng hợp Tokyo.

- TS. Phùng Văn Phách, Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG), Viện KHCNVN

Thời gian hiệu lực: 2012-2017 (Ký ngày 7/06/2012)

2.7. “Bản thỏa thuận” về trao đổi khoa học giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Viện nghiên cứu Khí quyển và Đại Dương, Đại học tổng hợp Tokyo, Nhật Bản

Đối tác: TS. Hiroshi Niino, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khí quyển và Đại Dương, Trường Đại học tổng hợp Tokyo, Kashiwanoha 5-1-5, Kashiwa, Chiba 277-8564, Nhật Bản.

Nội dung: Thỏa thuận hợp tác về trao đổi tài liệu nghiên cứu, hướng dẫn và mời giảng viên cho các bài giảng, và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu.

Đại diện ký thỏa thuận:

- TS. Hiroshi Niino, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khí quyển và Đại Dương, Trường Đại học tổng hợp Tokyo.

- TS. Phùng Văn Phách, Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG), Viện Hàn lâm KHCNVN

Thời gian hiệu lực: 2012-2017 (Ký ngày 7/06/2012)

2.8. “Bản thỏa thuận” về hợp tác nghiên cứu khoa học theo 5 hướng giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Viện Tự động hóa và Điều khiển, Phân viện Hàn lâm Khoa học Viễn Đông, LB Nga

Đối tác: Viện sĩ Iu.N.Kulchin, Viện trưởng Viện Tự động hóa và Điều khiển, Viện Hàn lâm Khoa học Viễn Đông, LB Nga

Nội dung: Thỏa thuận theo 5 hướng:

+ Nghiên cứu quá trình động lực biển, khí quyển, thạch quyển;

+ Xây dựng các hệ thống thu thập và xử lý số liệu hải dương học, quan trắc địa chấn;

+ Dự báo động đất và các thảm họa thiên nhiên;

+ Mô hình hóa động lực của khí quyển, biển và thạch quyển, cơ học, sinh thái;

+ Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố khí tượng tới môi trường sinh thái biển.      Đào tạo thực tập sinh; thành lập các thí nghiệm chung để cùng phối hợp nghiên cứu. Tổ chức hội thảo song phương

Đại diện ký thỏa thuận:

- Viện sĩ Iu.N.Kulchin, Viện trưởng Viện Tự động hóa và Điều khiển, Viện Hàn lâm Khoa học Viễn Đông, LB Nga.

- TS. Phùng Văn Phách, Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG), Viện Hàn lâm KHCNVN

Thời gian hiệu lực: 2013-2016 (Ký ngày 06/3/2013)

2.9. “Bản thỏa thuận” về hợp tác thực hiện đề tài “Nghiên cứu động lực thủy văn, xâm nhập mặn và vận chuyển trầm tích của hệ thống sông Cửu Long và động lực ven bờ, bao gồm bán đảo Cà Mau” giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ

Đối tác: GS. TS. Charles Nittrouer, Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ

Nội dung: Thỏa thuận hợp tác tiếp tục triển khai đề tài hợp tác Nghị định thư giữa hai bên. Trao đổi thông tin, tài liệu, cán bộ trong thời gian thực hiện và trợ giúp phía Việt Nam xử lý và phân tích tài liệu và mẫu vật. Bổ sung 02 chuyến khảo sát khu vực cửa sông và ven bờ theo hai mùa (mùa lũ và mùa kiệt)

Đại diện ký thỏa thuận:

- GS. TS. Charles Nittrouer, Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ.

- GS.TS. Andrea Ogston, Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ.

- TS. Phùng Văn Phách, Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG), Viện Hàn lâm KHCNVN.

- ThS. Nguyễn Trung Thành, Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG), Viện Hàn lâm KHCNVN

Thời gian hiệu lực: 2013-2015 (Ký ngày 15/4/2013)

3. Các đề tài, dự án HTQT

3.1. Đề tài Nghị định thư cấp Nhà nước

3.1.1. Đề tài: Nghiên cứu các dạng tai biến tự nhiên tiềm ẩn do biến đổi khí hậu và các giải pháp chiến lược thích ứng đối với cộng đồng dân cư vùng lưu vực sông Hồng

Chủ nhiệm: TS. Đỗ Huy Cường, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: Đại Học Tổng Hợp Vân Nam, thành phố Côn Minh, Trung Quốc

Thời gian thực hiện: 2011-2013

Kinh phí: 2.976 triệu đồng

3.1.2. Đề tài: Nghiên cứu động lực thủy văn, xâm nhập mặn và vận chuyển trầm tích của hệ thống sông Cửu Long và động lực ven bờ, bao gồm bán đảo Cà Mau.

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Trung Thành, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Cơ quan phối hợp: Viện Tài nguyên và Môi trường biển; Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; Trường Đại học Mỏ Địa chất; và Hội Trầm tích

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: GS. TS. Charles Nittrouer, Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ.

Thời gian thực hiện: 2013-2015.

Kinh phí: 4.600 triệu đồng.

3.2. Đề tài HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN (Hợp tác với CHLB Nga, Belarus, …)

3.2.1. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu cấu trúc sâu và đặc trưng địa vật lý khu vực tích tụ hydrocacbon dải ven biển delta Sông Hồng (Vùng trũng Hà Nội)”.

Mã số: VAST.HTQT.NGA.04/12-13.

Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Vượng, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: Nikiforov V.M. Tiến Sĩ Địa vật lý, Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI).

Thời gian thực hiện: 2012-2013.

Kinh phí: 200 triệu đồng.

3.2.2. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu trường địa hóa khí hydrocarbon và địa động lực khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam: Luận giải nguồn gốc hydrocarbon và kiến tạo”

Mã số: VAST.HTQT.NGA.04/13-14.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: PGS.TS. Renat B. Shakirov, Viện Hải dương học Thái Bình Dương II’ichev, Phân viện Viễn Đông-Viện HLKH Nga.

Thời gian thực hiện: 2013-2014.

Kinh phí: 200 triệu đồng.

3.2.3. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu môi trường kiến tạo và điều kiện để hình thành các cấu trúc địa chất khu vực Nam Trung Bộ Việt Nam (từ Bình Định đến Khánh Hòa)”.

VAST.HTQT.NGA.11/15-16.

Chủ nhiệm: TS. Phùng Văn Phách, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: TSKH. Golozubov Vladimir  V.

Viện Địa chất Viễn Đông, Phân viện Viễn Đông-Viện HLKH LBNga.

Thời gian thực hiện: 2015-2016.

Kinh phí: 200 triệu đồng.

3.2.4. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu cấu trúc sâu và vỏ thạch quyển khu vực đới khâu Sông Hồng bằng phương pháp trọng lực và đo sâu từ tellua”.

Mã số: VAST.HTQT.NGA.08/16-17.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác:

Thời gian thực hiện: 2016-2017.

Kinh phí: 200 triệu đồng.

3.2.5. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu các đặc điểm động lực học chất lưu và các quá trình thoát khí của thạch quyển trong đới chuyển tiếp từ lục địa ra Vịnh Bắc Bộ bằng các phương pháp địa vật lý và địa hóa”.

Mã số: VAST.HTQT.NGA.14/16-17.

Chủ nhiệm: TS. Dương Quốc Hưng.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: Renat Shakirov, PGS.TS Địa hóa, Viện Hải dương học Thái Bình Dương mang tên V.I.Il’ichev, Phân viện Viễn Đông - Viện Hàn lâm Khoa học Nga              

Thời gian thực hiện: 2016-2017.

Kinh phí: 200 triệu đồng.

4. Đoàn ra

Trong 5 năm qua, số lượng các cán bộ Viện đi nước ngoài họp và trao đổi khoa học tăng với con số cụ thể số đoàn ra là 35 đoàn như sau:

Năm 2011: 04 lượt;

Năm 2012: 06 lượt gồm Mỹ (1 người); Thái Lan (1 người); Trung Quốc (10 người, 2 lượt); Nga (5);

Năm 2013: 10 lượt (Trung Quốc (3 người, 03 lượt), Nga (08 người, 03 lượt), Mỹ (3 người, 02 lượt), Nhật (01 người, 01 lượt), Pháp (04 người, 01 lượt), Indonexia (01 người, 01 lượt));

Năm 2014: 5 lượt (Trung Quốc (02 người, 2 lượt), Malaysia (02 người, 1 lượt), LB Nga (02 người, 1 lượt), Hoa Kỳ (02 người, 1 lượt) ;

Năm 2015: 10 lượt (Trung Quốc- 5 người/4 lượt, Hoa Kỳ-2 người/1 lượt, LB Nga-1 người/1 lượt, Singapore-1 người/1 lượt, Hàn Quốc-1 người/1 lượt,  Indonesia-1 người/1 lượt, Ba Lan-1người/1lượt).

5. Đoàn vào

Số lượng Đoàn vào có 55 đoàn vào cụ thể như sau:

Năm 2011: 18 lượt;

Năm 2012: 12 lượt: Mỹ (10 người, 2 lượt); CH Pháp (3 người) + Thái Lan (2 người), 1 lượt; Nhật Bản (1 người, 1 lượt); Ukraina (4 người, 1 lượt); Đức (2 người, 1 lượt); Trung Quốc (8 người); Đài Loan (7 người, 1 lượt), Nga (9 người, 4 lượt)

Năm 2013: 11 lượt: 03 người CH Pháp + 03 người Thái Lan (01 lượt); 02 người Đan Mạch + 01 người Hy Lạp (01 lượt); Nga (23 người, 05 lượt); Nhật Bản (01 người, 01 lượt); Hàn Quốc (4 người, 01 lượt); CH Pháp (01 người, 01 lượt); CHLB Đức (01 người, 01 lượt);

Năm 2014: 7 lượt: Đan Mạch (04 người, 1 lượt), CH Pháp (05 người, 1 lượt), Thái Lan (02 người, 1 lượt), LB Nga (05 người, 2 lượt), Hoa Kỳ (18 người, 2lượt), Ba Lan (02 người, 1 lượt),

Năm 2015: 7 lượt (1 lượt: Pháp+Thái, 02 lượt: Mỹ, 02 lượt: LB Nga, 01 lượt: Malaysia, 01 lượt: Nhật, 01 lượt: Hàn Quốc).

6. Cán bộ học tập ở nước ngoài

Giai đoạn này, Viện Địa chất và Địa vật lý biển có 03 cán bộ hoàn thành chương trình NCS ở nước ngoài (Hàn Quốc 01 người, Trung Quốc 02 người), 01 cán bộ làm thạc sĩ Trung Quốc về công tác tại viện. Hiện tại Viện có 01 cán bộ đang học thạc sĩ tại Ba Lan, 01 nghiên cứu sinh ở Trung Quốc. 

Văn bản mẫu

1. Quản lý Các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN (Quyết định 1061/QĐ-VHL ngày 21/7/2014), Phụ lục đính kèm  
2. Hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và bảo vệ luận án, luận văn tại Viện Hàn lâm  (Quyết định 1062/QĐ-VHL ngày 21/7/2014), Phụ lục đính kèm  
3. Quản lý các đề tài. dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Viện Hàn lâm KHCNVN được ủy quyền (Quyết định số 1496/QĐ-VHL ngày 01/10/2014), Phụ lục đính kèm  
4. Quản lý các đề tài. dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN (Quyết định số 1497/QĐ-VHL ngày 01/10/2014), Phụ lục đính kèm  
5.  Quản lý các đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN dành cho cán bộ trẻ (Quyết định số 1499/QĐ-VHL ngày 01/10/2014), Phụ lục đính kèm  
6. Đoàn đi công tác: đơn đề nghị cử đoàn đi, dự toán chuyến đi, Giấy đi đường, đề nghị tạm ứng  
7. Phiếu đánh giá viên chức hàng năm: Phiếu đánh giá viên chức Phiếu đánh giá viên chức quản lý  
8. Phiếu đánh giá công chức Phiếu ĐGCC Viện trưởng Phiếu ĐGCC Phó Viện trưởng  
9. Lý lịch viên chức: mẫu 2C/TCTW-98; Mẫu 2a-BNV/2007 & Phiếu bổ sung lý lịch Mẫu 4a-BNV/2007  
10. Mãu kê khai tài sản thu nhập theo Nghị định số 78/2013/ND-CP  
11. Đơn đề nghị đi công tác nước ngoài: Đơn đề nghị của công chức & đơn đề nghị của viên chức

 

12. Đơn xin điều động xe ô tô   
13. Hợp đồng thuế khoán, Giấy ủy quyền, Thanh lý hợp đồng thuế khoán chuyên môn  
14.  Hướng dân lập dự toán theo thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN: Mẫu dự toán.  
15 Các phiếu mẫu của đảng viên: Phiếu bổ sung hồ sơ ĐV, Bản kiểm điểm ĐV, và Phiếu nhận xét ĐV nơi cư trú  
16. Mẫu đề cương nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở và báo cáo kết quả nhiệm vụ theo thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015: Đề cương nhiệm vụ KH cấp CS, Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ  
     
     
     
     

Lịch sử hình thành

 

I. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH (1993 – 2005)

1. Giai đoạn đầu tiên trước khi thành lập các tổ chức tiền thân:

Trước 6/1993, hai đơn vị nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam):

* Trung tâm Vật lý địa cầu ứng dụng (thành lập tháng 5/1989)

- Nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các phương pháp và công nghệ địa vật lý trong điều tra nghiên cứu địa chất, tìm kiếm thăm dò khoáng sản, điều tra nghiên cứu cấu trúc sâu và địa động lực trên lãnh thổ Việt Nam và vùng biển Đông.

- Giám đốc trung tâm: TS.Bùi Công Quế

- Các phòng trực thuộc: Trọng lực, Địa chấn, Địa từ, Cấu trúc sâu và Địa động lực,  Vật lý khí quyển, Máy địa vật lý và phòng Quản lý tổng hợp.

- Biên chế: 50 người

Untitled5

* Trung tâm Địa chất Biển (thành lập tháng 10/1988)

- Nhiệm vụ: Điều tra nghiên cứu địa chất, địa mạo và khoáng sản trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, nghiên cứu kiến tạo và địa động lực biển Đông và các vùng lân cận.

- Giám đốc: TSKH. Lê Duy Bách

- Các đơn vị trực thuộc: phòng Kiến tạo và Sinh khoáng, phòng Trầm tích, phòng Địa chất môi trường, phòng Địa hóa và Khoáng sản, phòng Địa chất thủy văn, xưởng Nước khoáng và phòng Quản lý tổng hợp.

- Biên chế: 40 người

   2. Giai đoạn 1993-2005: Phân viện hải dương học tại Hà Nội

Theo Nghị định 24/CP, tháng 6/1993, Viện Khoa học Việt Nam kiện toàn tổ chức và đổi tên thành Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (KHTN&CNQG), trực thuộc Chính phủ với các Viện chuyên ngành trực thuộc, trong đó có Viện Hải dương học.

      Theo quyết định của Giám đốc Trung tâm KHTN&CNQG, Trung tâm Vật lý địa cầu ứng dụng và Trung tâm Nghiên cứu Địa chất biển được hợp nhất thành Phân viện Hải dương học tại Hà Nội trực thuộc Viện Hải dương học về tổ chức và nhiệm vụ chuyên môn, độc lập và chịu sự quản lý kế hoạch tài chính trực tiếp từ Trung tâm KHTN&CNQG theo quyết định số 53/KHCNQG-QĐ ngày 22/6/1993 của Trung tâm KHTN&CNQG.

 Untitled6  Untitled7


 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

- Nhiệm vụ của phân viện: Điều tra, nghiên cứu về đặc điểm cấu trúc địa chất, kiến tạo và khoáng sản, các trường địa vật lý, vật lý khí quyển và tai biến địa chất, địa chất môi trường trên vùng biển Việt Nam và Biển Đông. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các phương pháp và công nghệ địa vật lý trên vùng biển Việt Nam.

- Lãnh đạo Phân viện: GS.TS. Bùi Công Quế, Phó Viện trưởng Viện Hải dương học, Phân viện trưởng Phân viện Hải dương tại Hà Nội (1993-2002). Tháng 7/2002, TS. Nguyễn Thế Tiệp được cử làm Phân viện trưởng (2002-2005). Tháng 12/2003, TS. Phùng Văn Phách và TS. Đỗ Chiến Thắng được cử giữ chức Phó Phân viện trưởng (2003-2005).

- Các đơn vị trực thuộc: Phòng Trọng lực biển, phòng Địa từ và Địa điện, phòng Địa chấn biển, phòng Trầm tích biển, phòng Địa chất môi trường, phòng Địa hóa khoáng sản, phòng Cấu trúc sâu và Địa động lực, phòng Vật lý khí quyển, phòng Máy hải dương, phòng Quản lý dữ liệu biển, phòng Viễn thám và GIS và phòng Quản lý tổng hợp.

- Biên chế: 75.

Untitled8

         Các công trình nghiên cứu chính của phân viện trong giai đoạn 1993-2003:

- Đề tài cấp nhà nước: “Địa chất, địa động lực và tiềm năng khoáng sản vùng biển Việt Nam”. KT.03.02 (chủ nhiệm: GS. TS. Bùi Công Quế) năm 1991-1995.

- Đề tài cấp nhà nước: ”Các đặc trưng địa vật lý và vật lý khí quyển vùng quần đảo Trường Sa (chủ nhiệm: GS. TS. Bùi Công Quế) năm 1993-1997 và năm 1998-2002.

- Dự án HTQT trong chương trình hợp tác kinh tế Ôxtrâylia- ASEAN: Quản lý Tài nguyên môi trường dải ven biển Việt Nam năm 1997-1998.

- Đề tài cấp nhà nước: “Cơ sở khoa học xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam (chủ nhiệm: GS. TS. Bùi Công Quế) năm 1997-1998.

- Đề tài cấp nhà nước: “Hoàn thiện đề xuất xuất bản các bản đồ địa chất và địa vật lý trên vùng biển Việt Nam và kế cận (chủ nhiệm: GS. TS. Bùi Công Quế) năm 1999-2000.

- Đề tài cấp nhà nước: “Điều tra, nghiên cứu đặc điểm địa hình đáy và cấu trúc đia chấn phục vụ mở luồng vào các đảo Trường Sa và Đá Tây năm 1998 - 2002. Chủ nhiệm Nguyễn Văn Bách.

- Đề tài cấp nhà nước: Xây dựng tập bản đồ những đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận năm 2001 – 2005, chủ nhiệm: GS. TS. Bùi Công Quế.

- Hàng chục dự án đề tài cấp bộ và đề tài khoa học công nghệ cấp Trung tâm KHTN và CNQG và đề tài nghiên cứu cơ bản đã được thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn này.

         Ngoài ra, Phân viện đã trủ chì xuất bản ấn phẩm định kỳ năm: “Các công trình nghiên cứu địa chất và địa vật lý biển”.

Untitled9 

II. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (2005 – đến nay)

      Giai đoạn này bắt đầu bằng việc thành lập Viện Địa chất và Địa vật lý biển, viện nghiên cứu cơ bản cấp II trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Quyết định số 747/QĐ- KHCNVN ngày 2/6/2005 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc tách phân viện Hải dương học tại Hà Nội khỏi Viện Hải dương học và đổi tên thành Viện Địa chất và Địa vật lý biển trực thuộc Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam (Nay là Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam).

     Năm 2008, theo Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định 1107/QĐ-VKHCNVN ngày 20/6/2008 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Địa chất và Địa vật lý biển trở thành viện nghiên cứu cấp Quốc gia.

Untitled4

Viện Trưởng:             
                    - TS.NCVC. Đỗ Huy Cường (từ 8/2016 đến nay)
                    - TS.NCVC. Phùng Văn Phách (11/2010-7/2016)
                    - TS.NCVC. Nguyễn Thế Tiệp (2005-10/2010)
                    - GS.TS.NCVCC. Bùi Công Quế (6/1993-2004)                            
 
Phó viện trưởng:      
                    - PGS.TS.NCVC. Nguyễn Như Trung (từ15/6/2015 đến nay)
                    - TS.NCVC. Trần Tuấn Dũng (từ15/01/2017 đến nay)
                    - TS.NCVC. Hoàng Văn Vượng (6/2011-6/2016)
                    - ThS.CVC. Phạm Tuấn Huy (6/2011-2/2013)
                    - TS.NCVC. Đỗ Huy Cường (2009-7/2016)
                    - TS.NCVC. Đỗ Chiến Thắng (2005-2010)
                    - TS.NCVC. Phùng Văn Phách (2005-2010)                            
                                 
                                
                                  

Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học:

Hội đồng Khoa học Viện Địa chất và Địa vật lý biển nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 11 thành viên được thành lập theo Quyết định số 171/QĐ-VHL ký ngày 11/02/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày 12/3/2015, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ra Quyết định số 254/QĐ-VHL về việc bổ nhiệm Ban thường trường Hội đồng khoa học Viện Địa chất và Địa vật lý biển nhiệm kỳ 2015-2017.

 

Các thành viên Hội đồng như sau:

- Chủ tịch Hội đồng:        PGS.TS. Nguyễn Như Trung
- Phó Chủ tịch Hội đồng: TS. Trần Tuấn Dũng
- Thư ký:                          TS. Phan Đông Pha
- Các Uỷ viên: 08 người

TS. Phùng Văn Phách TS. Dương Quốc Hưng
TS. Hoàng Văn Vượng TS. Bùi Nhị Thanh
TS. Đỗ Huy Cường ThS. Vũ Hải Đăng
TS. Nguyễn Tiến Hải ThS. Nguyễn Trung Thành

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn