Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Trong bối cảnh toàn cầu hóa về chính trị, xã hội, kinh tế và khoa học, HTQT góp phần thúc đẩy và hỗ trợ mảng khoa học của Viện Địa chất và Địa vật lý biển trong việc hòa nhập và bắt nhịp với tốc độ phát triển của các nước trong khu vực châu Á và các nước khác trên thế giới.

HTQT của Viện trong những năm vừa qua so với những năm trước đã đạt những thành tựu như sau:

1. Ký kết hợp tác khoa học

- Ký kết Bản thỏa thuận hợp tác về khoa học

Liên Bang Nga: 03; Cộng Hòa Liên Bang Đức: 01; Trung Quốc: 01; Cộng Hòa Pháp: 01; Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ: 01.

- Ký kết Bản ghi nhớ HTQT về khoa học: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ: 01; Nhật Bản: 01;

- Đề tài, Nghị định thư: 02 Đề tài nghị định thư và 05 Đề tài HTQT cấp VAST

- Hội nghị, hội thảo khoa học Quốc tế: Tổ chức và tham gia 13 hội nghị, hội thảo khoa học Quốc tế

2. Danh mục các thỏa thuận HTQT từ năm 2010 đến nay

2.1. Hợp tác ký giữa Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG) và Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), Liên Bang Nga, giai đoạn 2010 – 2015

Đối tác: Viện sỹ Victor A. Akulichiev, Viện trưởng Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), thuộc Phân viện Hàn lâm KH LB Nga, Liên Bang Nga.
Địa chỉ: 43 Baltiyskaia St., Vladivostok, 690041, Rusia.

Nội dung: Hợp tác nghiên cứu Biển và thành lập phòng thí nghiệm chung
Điều kiện hoạt động của phòng thí nghiệm: hai bên cùng đóng góp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị và nhân  lực

Đại diện ký thỏa thuận:

- Viện sĩ Victor A. Akulichiev, Viện trưởng Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), Phân viện Hàn lâm KH LB Nga, Liên Bang Nga.

- TS. Nguyễn Thế Tiệp, nguyên Viện trưởng  Viện Địa chất và Địa vật lý biển

Thời gian hiệu lực: 2011-2015 (Ký ngày 5/4/2010)

2.2. Hợp tác ký giữa Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG) và Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), tác Việt – Nga về nghiên cứu địa hóa khí và môi trường đới bờ và thềm lục địa Việt Nam

Đối tác:

- Viện trưởng: viện sỹ Victor A. Akulichiev. Địa chỉ: 43 Baltiyskaia St., Vladivostok, 690041, Rusia.

- GS.TS Anatoli Obzurov, trưởng phòng Địa hóa khí, POI. Địa chỉ: 43 Baltiyskaia St., Vladivostok, 690041, Rusia. Fax. (4232) 312573,
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

- TS. Renat Shakirov, Đồng trưởng phòng Thí nghiệm chung Việt-Nga (IMGG-POI). Địa chỉ: 43 Baltiyskaia St., Vladivostok, 690041, Rusia. Tel. (4232)312107, Fax. (4232) 312573, Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Nội dung: Hợp tác nghiên cứu địa hóa khí và môi trường đới bờ và thềm lục địa Việt Nam

Đại diện ký thỏa thuận:

- Viện trưởng: Viện sĩ Victor A. Akulichiev, Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), Phân viện Hàn lâm KH LB Nga.

- Viện trưởng: Phùng Văn Phách, Viện Địa chất và Địa vật lý biển

Thời gian hiệu lực: 2011-2015 (Ký ngày 15/4/2011)

2.3. Thỏa thuận ký giữa Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG) và các Viện và trường của CHLB Đức (3 viện) và Trung Quốc (2 viện, 1 trường), ngày 13-10-2010, về nghiên cứu Hải dương học và trầm tích khu vực Vịnh Bắc Bộ. 

Đối tác:

1) Đức:

-Viện Địa chất, ĐH TH Kiel, CHLB Đức. GS-TS Karl Stattegger. Địa chỉ: Institut für Geowissenschaften (IfG), Universität Kiel

Olshausenstraße 40-60, 24118 Kiel. Phone, office: 0431 880 2881. Fax: 0431 880 4376. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home address: Esmarchstraße 23, 24105 Kiel. Phone: 0431 83978;

- Viện Hóa sinh và Hóa biển, ĐH TH Hamburg, CHLB Đức. GS-TS Martin Wiesner.

2) Trung Quốc:

- Viện Hải dương học số 2, Cục Hải dương quốc gia, Hàng Châu, Trung Quốc. GS-TS, Viện trưởng,  Zheng Lianfu

- Khoa Địa chất và Địa vật lý biển, ĐH TH Đồng Tế, Thượng Hải, Trung Quốc

Nội dung: Hợp tác về nghiên cứu Hải dương học và trầm tích khu vực Vịnh Bắc Bộ. 

Đại diện ký thỏa thuận:

- GS.TS Karl Stattegger., Viện Địa chất, ĐH TH Kiel, CHLB Đức

- GS.TS Martin Wiesner, Viện Hóa sinh và Hóa biển, ĐH TH Hamburg, CHLB Đức

- GS.TS, Viện trưởng,  Zheng Lianfu, Viện Hải dương học số 2, Cục Hải dương quốc gia, Hàng Châu, Trung Quốc

- TS. Bùi Hồng Long, Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang

- TS. Nguyễn Thế Tiệp, nguyên Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý biển

Thời gian hiệu lực: 2011-2014 (Ký 13-10-2010)

2.4. “Bản ghi nhớ” hợp tác về văn hóa, giáo dục và khoa học giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Đại học tổng hợp Washington, Hợp chủng quốc Hoa kỳ

Đối tác: Bà Anna Mari Cauce, Hiệu trưởng trường Đại học tổng hợp Washington, Seattle, WA 98195, Hợp chủng quốc Hoa kỳ.

Nội dung: Hợp tác về văn hóa, giáo dục và khoa học

Đại diện ký thỏa thuận:

- Bà Ana Mari Cauce, Hiệu trưởng trường Đại học Washington, Seattle, WA 98195, Hợp chủng quốc Hoa kỳ.

- TS. Phùng Văn Phách, Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG)

Thời gian hiệu lực: 2012-2016 (Ký ngày 6/2/2012)

2.5. “Thỏa thuận” giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Viện Nghiên cứu Quốc tế về Cổ linh trưởng và Cổ sinh học Người; Phòng Thí nghiệm Địa chất, Trường Ecole Normale Supérieure, Paris, CH Pháp, về “Nghiên cứu địa chất, kiến tạo và cổ sinh ở các bể đệ tam trên đất liền Việt Nam”

Đối tác:

- Viện Nghiên cứu Quốc tế về Cổ linh trưởng và Cổ sinh học Người UMR CNRS 6406, Université de Poitiers, 40 Avenue du Recteur Pineau, 86022 - Poitiers - Cedex (France)           

- Phòng Thí nghiệm Địa chất, Trường Ecole Normale Supérieure, Paris, CH Pháp. UMR 8538 CNRS, 24 rue Lhomond 75231 Paris Cedex 05, France.

Nội dung: Nghiên cứu địa chất, kiến tạo và cổ sinh ở các bể đệ tam trên đất liền Việt Nam

Đại diện ký thỏa thuận:

- Ông Patrick VIGNAUD, Hiệu trưởng trường Université de Poitiers, CH Pháp.

- Ông Christian CHOPIN, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Địa chất, Trường Ecole Normale Supérieure, Paris, CH Pháp.

- TS. Phùng Văn Phách, Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG)

Thời gian hiệu lực: 2012-2015 (ký ngày 14/5/2012)

2.6. “Bản ghi nhớ” hợp tác về văn hóa, giáo dục và khoa học giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện KHCNVN và Viện nghiên cứu Khí quyển và Đại Dương, Đại học tổng hợp Tokyo, Nhật Bản

Đối tác: TS. Hiroshi Niino, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khí quyển và Đại Dương, Trường Đại học tổng hợp Tokyo, Kashiwanoha 5-1-5, Kashiwa, Chiba 277-8564, Nhật Bản

Nội dung: Hợp tác và trao đổi các hoạt động văn hóa, giáo dục và nghiên cứu khoa học

Đại diện ký thỏa thuận:

- TS. Hiroshi Niino, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khí quyển và Đại Dương, trường Đại học tổng hợp Tokyo.

- TS. Phùng Văn Phách, Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG), Viện KHCNVN

Thời gian hiệu lực: 2012-2017 (Ký ngày 7/06/2012)

2.7. “Bản thỏa thuận” về trao đổi khoa học giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Viện nghiên cứu Khí quyển và Đại Dương, Đại học tổng hợp Tokyo, Nhật Bản

Đối tác: TS. Hiroshi Niino, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khí quyển và Đại Dương, Trường Đại học tổng hợp Tokyo, Kashiwanoha 5-1-5, Kashiwa, Chiba 277-8564, Nhật Bản.

Nội dung: Thỏa thuận hợp tác về trao đổi tài liệu nghiên cứu, hướng dẫn và mời giảng viên cho các bài giảng, và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu.

Đại diện ký thỏa thuận:

- TS. Hiroshi Niino, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khí quyển và Đại Dương, Trường Đại học tổng hợp Tokyo.

- TS. Phùng Văn Phách, Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG), Viện Hàn lâm KHCNVN

Thời gian hiệu lực: 2012-2017 (Ký ngày 7/06/2012)

2.8. “Bản thỏa thuận” về hợp tác nghiên cứu khoa học theo 5 hướng giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Viện Tự động hóa và Điều khiển, Phân viện Hàn lâm Khoa học Viễn Đông, LB Nga

Đối tác: Viện sĩ Iu.N.Kulchin, Viện trưởng Viện Tự động hóa và Điều khiển, Viện Hàn lâm Khoa học Viễn Đông, LB Nga

Nội dung: Thỏa thuận theo 5 hướng:

+ Nghiên cứu quá trình động lực biển, khí quyển, thạch quyển;

+ Xây dựng các hệ thống thu thập và xử lý số liệu hải dương học, quan trắc địa chấn;

+ Dự báo động đất và các thảm họa thiên nhiên;

+ Mô hình hóa động lực của khí quyển, biển và thạch quyển, cơ học, sinh thái;

+ Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố khí tượng tới môi trường sinh thái biển.      Đào tạo thực tập sinh; thành lập các thí nghiệm chung để cùng phối hợp nghiên cứu. Tổ chức hội thảo song phương

Đại diện ký thỏa thuận:

- Viện sĩ Iu.N.Kulchin, Viện trưởng Viện Tự động hóa và Điều khiển, Viện Hàn lâm Khoa học Viễn Đông, LB Nga.

- TS. Phùng Văn Phách, Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG), Viện Hàn lâm KHCNVN

Thời gian hiệu lực: 2013-2016 (Ký ngày 06/3/2013)

2.9. “Bản thỏa thuận” về hợp tác thực hiện đề tài “Nghiên cứu động lực thủy văn, xâm nhập mặn và vận chuyển trầm tích của hệ thống sông Cửu Long và động lực ven bờ, bao gồm bán đảo Cà Mau” giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ

Đối tác: GS. TS. Charles Nittrouer, Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ

Nội dung: Thỏa thuận hợp tác tiếp tục triển khai đề tài hợp tác Nghị định thư giữa hai bên. Trao đổi thông tin, tài liệu, cán bộ trong thời gian thực hiện và trợ giúp phía Việt Nam xử lý và phân tích tài liệu và mẫu vật. Bổ sung 02 chuyến khảo sát khu vực cửa sông và ven bờ theo hai mùa (mùa lũ và mùa kiệt)

Đại diện ký thỏa thuận:

- GS. TS. Charles Nittrouer, Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ.

- GS.TS. Andrea Ogston, Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ.

- TS. Phùng Văn Phách, Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG), Viện Hàn lâm KHCNVN.

- ThS. Nguyễn Trung Thành, Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG), Viện Hàn lâm KHCNVN

Thời gian hiệu lực: 2013-2015 (Ký ngày 15/4/2013)

3. Các đề tài, dự án HTQT

3.1. Đề tài Nghị định thư cấp Nhà nước

3.1.1. Đề tài: Nghiên cứu các dạng tai biến tự nhiên tiềm ẩn do biến đổi khí hậu và các giải pháp chiến lược thích ứng đối với cộng đồng dân cư vùng lưu vực sông Hồng

Chủ nhiệm: TS. Đỗ Huy Cường, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: Đại Học Tổng Hợp Vân Nam, thành phố Côn Minh, Trung Quốc

Thời gian thực hiện: 2011-2013

Kinh phí: 2.976 triệu đồng

3.1.2. Đề tài: Nghiên cứu động lực thủy văn, xâm nhập mặn và vận chuyển trầm tích của hệ thống sông Cửu Long và động lực ven bờ, bao gồm bán đảo Cà Mau.

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Trung Thành, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Cơ quan phối hợp: Viện Tài nguyên và Môi trường biển; Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; Trường Đại học Mỏ Địa chất; và Hội Trầm tích

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: GS. TS. Charles Nittrouer, Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ.

Thời gian thực hiện: 2013-2015.

Kinh phí: 4.600 triệu đồng.

3.2. Đề tài HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN (Hợp tác với CHLB Nga, Belarus, …)

3.2.1. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu cấu trúc sâu và đặc trưng địa vật lý khu vực tích tụ hydrocacbon dải ven biển delta Sông Hồng (Vùng trũng Hà Nội)”.

Mã số: VAST.HTQT.NGA.04/12-13.

Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Vượng, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: Nikiforov V.M. Tiến Sĩ Địa vật lý, Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI).

Thời gian thực hiện: 2012-2013.

Kinh phí: 200 triệu đồng.

3.2.2. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu trường địa hóa khí hydrocarbon và địa động lực khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam: Luận giải nguồn gốc hydrocarbon và kiến tạo”

Mã số: VAST.HTQT.NGA.04/13-14.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: PGS.TS. Renat B. Shakirov, Viện Hải dương học Thái Bình Dương II’ichev, Phân viện Viễn Đông-Viện HLKH Nga.

Thời gian thực hiện: 2013-2014.

Kinh phí: 200 triệu đồng.

3.2.3. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu môi trường kiến tạo và điều kiện để hình thành các cấu trúc địa chất khu vực Nam Trung Bộ Việt Nam (từ Bình Định đến Khánh Hòa)”.

VAST.HTQT.NGA.11/15-16.

Chủ nhiệm: TS. Phùng Văn Phách, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: TSKH. Golozubov Vladimir  V.

Viện Địa chất Viễn Đông, Phân viện Viễn Đông-Viện HLKH LBNga.

Thời gian thực hiện: 2015-2016.

Kinh phí: 200 triệu đồng.

3.2.4. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu cấu trúc sâu và vỏ thạch quyển khu vực đới khâu Sông Hồng bằng phương pháp trọng lực và đo sâu từ tellua”.

Mã số: VAST.HTQT.NGA.08/16-17.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác:

Thời gian thực hiện: 2016-2017.

Kinh phí: 200 triệu đồng.

3.2.5. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu các đặc điểm động lực học chất lưu và các quá trình thoát khí của thạch quyển trong đới chuyển tiếp từ lục địa ra Vịnh Bắc Bộ bằng các phương pháp địa vật lý và địa hóa”.

Mã số: VAST.HTQT.NGA.14/16-17.

Chủ nhiệm: TS. Dương Quốc Hưng.

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì phía đối tác: Renat Shakirov, PGS.TS Địa hóa, Viện Hải dương học Thái Bình Dương mang tên V.I.Il’ichev, Phân viện Viễn Đông - Viện Hàn lâm Khoa học Nga              

Thời gian thực hiện: 2016-2017.

Kinh phí: 200 triệu đồng.

4. Đoàn ra

Trong 5 năm qua, số lượng các cán bộ Viện đi nước ngoài họp và trao đổi khoa học tăng với con số cụ thể số đoàn ra là 35 đoàn như sau:

Năm 2011: 04 lượt;

Năm 2012: 06 lượt gồm Mỹ (1 người); Thái Lan (1 người); Trung Quốc (10 người, 2 lượt); Nga (5);

Năm 2013: 10 lượt (Trung Quốc (3 người, 03 lượt), Nga (08 người, 03 lượt), Mỹ (3 người, 02 lượt), Nhật (01 người, 01 lượt), Pháp (04 người, 01 lượt), Indonexia (01 người, 01 lượt));

Năm 2014: 5 lượt (Trung Quốc (02 người, 2 lượt), Malaysia (02 người, 1 lượt), LB Nga (02 người, 1 lượt), Hoa Kỳ (02 người, 1 lượt) ;

Năm 2015: 10 lượt (Trung Quốc- 5 người/4 lượt, Hoa Kỳ-2 người/1 lượt, LB Nga-1 người/1 lượt, Singapore-1 người/1 lượt, Hàn Quốc-1 người/1 lượt,  Indonesia-1 người/1 lượt, Ba Lan-1người/1lượt).

5. Đoàn vào

Số lượng Đoàn vào có 55 đoàn vào cụ thể như sau:

Năm 2011: 18 lượt;

Năm 2012: 12 lượt: Mỹ (10 người, 2 lượt); CH Pháp (3 người) + Thái Lan (2 người), 1 lượt; Nhật Bản (1 người, 1 lượt); Ukraina (4 người, 1 lượt); Đức (2 người, 1 lượt); Trung Quốc (8 người); Đài Loan (7 người, 1 lượt), Nga (9 người, 4 lượt)

Năm 2013: 11 lượt: 03 người CH Pháp + 03 người Thái Lan (01 lượt); 02 người Đan Mạch + 01 người Hy Lạp (01 lượt); Nga (23 người, 05 lượt); Nhật Bản (01 người, 01 lượt); Hàn Quốc (4 người, 01 lượt); CH Pháp (01 người, 01 lượt); CHLB Đức (01 người, 01 lượt);

Năm 2014: 7 lượt: Đan Mạch (04 người, 1 lượt), CH Pháp (05 người, 1 lượt), Thái Lan (02 người, 1 lượt), LB Nga (05 người, 2 lượt), Hoa Kỳ (18 người, 2lượt), Ba Lan (02 người, 1 lượt),

Năm 2015: 7 lượt (1 lượt: Pháp+Thái, 02 lượt: Mỹ, 02 lượt: LB Nga, 01 lượt: Malaysia, 01 lượt: Nhật, 01 lượt: Hàn Quốc).

6. Cán bộ học tập ở nước ngoài

Giai đoạn này, Viện Địa chất và Địa vật lý biển có 03 cán bộ hoàn thành chương trình NCS ở nước ngoài (Hàn Quốc 01 người, Trung Quốc 02 người), 01 cán bộ làm thạc sĩ Trung Quốc về công tác tại viện. Hiện tại Viện có 01 cán bộ đang học thạc sĩ tại Ba Lan, 01 nghiên cứu sinh ở Trung Quốc. 

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn