Xây dựng tập bản đồ những đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận.

Chủ nhiệm đề tài
Bùi Công Quế
Đơn vị thực hiện
Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thời gian thực hiện
2001 - 2002
Thuộc chương trình
Chương trình Biển KC.09 phục vụ phát triển bền vững KTXH
Cán bộ tham gia

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn