Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc móng trước Kainozoi và mối liên quan đến triển vọng dầu khí thềm lục địa Việt Nam trên cơ sở xử lý tổng hợp tài liệu trọng lực- từ và các tài liệu địa vật lý địa chất kiến tạo có trong khu vực

Chủ nhiệm đề tài
Hoàng Văn Vượng
Đơn vị thực hiện
Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thời gian thực hiện
2000 - 2001
Thuộc chương trình
Đề tài KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN theo các hướng ưu tiên
Cán bộ tham gia

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn