Nghiên cứu địa động lực vùng biển ven bờ châu thổ sông Cửu Long, Các chu kỳ thành tạo trầm tích, nguồn cung cấp vật liệu, tốc độ lắng đọng trầm tích và quá trình thay đổi môi trường Holocene-hiện đại của thềm lục địa tây nam và đồng bằng sông Cửu Long

Đơn vị thực hiện
Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thời gian thực hiện
2008 - 2009
Thuộc chương trình
Đề tài hợp tác với các cơ quan trung ương và địa phương
Cán bộ tham gia

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn