Xây dựng cơ sở khoa học đánh giá và dự báo biến động và đề xuất các giải pháp bảo vệ phát triển bền vững tài nguyên và môi trường dải ven biển

Chủ nhiệm đề tài
Bùi Công Quế
Đơn vị thực hiện
Phân Viện Hải Dương học tại Hà Nội
Thời gian thực hiện
1996 - 2000
Thuộc chương trình
Điều tra cơ bản
Cán bộ tham gia

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn