Điều tra đánh giá các loại hình tai biến địa chất và đặc điểm phóng xạ đới ven biển VN và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm giảm nhẹ thiên tai

Chủ nhiệm đề tài
Nguyễn Thế Tiệp
Đơn vị thực hiện
Phân Viện Hải Dương học tại Hà Nội
Thời gian thực hiện
2000 - 2001
Thuộc chương trình
Điều tra cơ bản
Cán bộ tham gia

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn