Nghiên cứu địa chất, địa mạo phục vụ mở luồng tàu vào các đảo san hô thuộc quần đảo Trường Sa

Chủ nhiệm đề tài
Phạm Huy Tiến
Đơn vị thực hiện
Phân Viện Hải Dương học tại Hà Nội
Thời gian thực hiện
2001 - 2002
Thuộc chương trình
Chương trình Biển Đông - Hải đảo (ủy quyền tại VKHCNVN)
Cán bộ tham gia

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn