Các đặc trưng địa vật lý và vật lý khí quyển vùng quần đảo Trường Sa

Chủ nhiệm đề tài
Bùi Công Quế
Đơn vị thực hiện
Phân Viện Hải Dương học tại Hà Nội
Thời gian thực hiện
1996 - 2000
Thuộc chương trình
Chương trình Biển Đông - Hải đảo (ủy quyền tại VKHCNVN)
Cán bộ tham gia

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn