Các đặc trưng địa vật lý và vật lý khí quyển vùng quần đảo Trường Sa liên quan đến các hoạt động tìm kiếm khoáng sản, xây dựng công trình, thông tin liên lạc, hàng hải và dự báo thiên tai

Chủ nhiệm đề tài
Bùi Công Quế
Đơn vị thực hiện
Phân Viện Hải Dương học tại Hà Nội
Thời gian thực hiện
2004 - 2005
Thuộc chương trình
Chương trình Biển Đông - Hải đảo (ủy quyền tại VKHCNVN)
Cán bộ tham gia

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn