Nghiên cứu trường sóng âm vùng biển Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài
Phạm Văn Thục
Đơn vị thực hiện
Phân Viện Hải Dương học tại Hà Nội
Thời gian thực hiện
1999 - 2000
Thuộc chương trình
Đề tài KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN theo các hướng ưu tiên
Cán bộ tham gia

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn