Điều Tra đánh giá sự biến động môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội dải ven biển Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài
Bùi Công Quế
Đơn vị thực hiện
Phân Viện Hải Dương học tại Hà Nội
Thời gian thực hiện
1998 - 1999
Thuộc chương trình
Nghị định thư
Cán bộ tham gia

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn