Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 65
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài Năm nghiệm thu
1 Hình ảnh nổi bật Địa chấn động lực hiện đại và các điều kiện phát sinh sóng thần trong khu vực Biển Đôn 2008
2 Hình ảnh nổi bật Áp dụng các thuật toán ngược của chương trình xử lý số liệu địa chấn SEISMIC UNIX nhằm nâng cao độ phân giải của phương pháp địa chấn phân giải cao 2008
3 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cấu trúc địa chất vùng biển nước sâu (trên 200m) Nam Việt Nam làm cơ sở khoa học để tìm kiếm tài nguyên khoáng sản liên quan (đến vĩ tuyến 16oN và kinh tuyến 113oE 2010
4 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu tiến hoá đới ven biển Đồng bằng sông Cửu Long và vùng thềm kế cận trong Holocen - Hiện đại phục vụ phát triển bền vững 2009
5 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp công nghệ 3S (RS-GIS-GPS) trong giám sát và cảnh báo tai biến địa môi trường 2008
6 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cấu trúc và địa động lực của hệ đứt gẫy Tây Biển Đông trên thềm lục địa miền Trung phục vụ dự báo động đất, sóng thần 2008
7 Hình ảnh nổi bật Điều tra nghiên cứu các loại hình tai biến tự nhiên khu vực quần đảo Trường Sa và đề xuất các giải pháp phòng chống làm giảm nhẹ những thiệt hại do chúng gây ra 2010
8 Hình ảnh nổi bật LB Đức, Mỹ về quá trình biến đổi khí hậu và điều kiện lắng đọng trầm tích khu vực biển Trung Bộ liên quan đến hoạt động gió mùa và thay đổi khí hậu toàn cầu trong giai đoạn Pleistoce 2011
9 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái đất sườn lục địa tây Biển Đông theo phân tích số liệu trọng lực, từ vệ tinh và địa chấn 2012
10 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu, dự báo các nguy cơ trượt lở đất dọc dải ven biển và  trên thềm lục địa Nam Trung bộ trên cơ sở phân tích các tài liệu địa chất và địa  vật lý. 2010
11 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cấu trúc sâu và đặc trưng địa vật lý khu vực tích tụ hydrocacbon dải ven biển delta Sông Hồng (Vùng trũng Hà Nội) 2013
12 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu động lực thủy văn, xâm nhập mặn và vận chuyển trầm tích của hệ thống sông Cửu Long và động lực ven bờ, bao gồm cả bán đảo Cà Mau 2014
13 Hình ảnh nổi bật Ứng dụng tổ hợp các phương pháp địa chất và địa vật lý biển dự báo các đới phá huỷ xung yếu gây nên xói lở đảo và sạt lở bờ kè khu vực Trường Sa 2012
14 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu trường địa hóa khí hydrocarbon và địa động lực khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam: Luận giải nguồn gốc hydrocarbon và kiến tạo. 2014
15 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu phát hiện quy luật phân bố trầm tích, cấu trúc và bề dày tầng trầm tích, đặc điểm phân bố mật độ đất đá trầm tích khu vực thềm lục địa Việt Nam và kế cận theo tài liệu địa vật lý (Dựa trên số liệu khảo sát địa vật lý mới nhất giai đoạn 2007-2009) 2012
16 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu mức độ ô nhiễm kim loại nặng (KLN) trong trầm tích biển ven bờ đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững 2012
17 Hình ảnh nổi bật Sự phát triển của hệ thống trầm tích trên thềm lục địa Đông Nam Việt Nam sau cực đại băng hà cuối cùng (LGM) 2013
18 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu cấu trúc-kiến tạo và địa động lực hiện đại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long nhằm nâng cao khả năng thích ứng và giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh mực nước biển dâng cao. 2011
19 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu đặc điểm thủy - thạch động lực làm cơ sở khoa học cho việc bảo vệ sinh thái vùng biển Cô Tô - Vĩnh Thực 2013
20 Hình ảnh nổi bật Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo khu vực nước sâu Tây và Tây Nam trũng sâu Biển Đông 2013
Hiển thị # 

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn