Tìm kiếm

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Thống kê đề tài: 65
STT Hình ảnh nổi bật Tên đề tài Năm nghiệm thu
1 Hình ảnh nổi bật Khảo sát khu vực phía nam quần đảo Trường Sa (tháng 4,5/2006) “Xây dựng tập bản đồ các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phục vụ thực thi chủ quyền quốc gia và quy hoạch phát triển kinh tế biển” 2006
2 Hình ảnh nổi bật Tổng hợp tài liệu môi trường sinh thái và tai biến môi trường vùng quần đảo Trường Sa : “Xây dựng tập bản đồ các điều kiện tự nhiên và môi trương vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 2005
3 Hình ảnh nổi bật Luận chứng KH cho việc XD hệ thống trạm quan trắc quốc gia các điều kiện tự nhiên và MT tại vùng quần đảo Trường Sa 2007
4 Hình ảnh nổi bật Xây dựng tập bản đồ các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phục vụ thực thi chủ quyền quốc gia và quy hoạch phát triển kinh tế biển.” Phụ lục 3: Số hiệu, toạ độ và mô tả tại chỗ các điểm lấy mẫu Địa chất 2005
5 Hình ảnh nổi bật Xây dựng tập bản đồ các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phục vụ thực thi chủ quyền quốc gia và quy hoạch phát triển kinh tế biển Phụ lục 1: Danh mục và các băng ghi địa chấn dã xử lý sơ bộ 2005
Hiển thị # 

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn