Luận chứng KH cho việc XD hệ thống trạm quan trắc quốc gia các điều kiện tự nhiên và MT tại vùng quần đảo Trường Sa

Thời gian thực hiện
2005 - 2007
Xếp loại đề tài
Xuất sắc

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn