Tổng hợp tài liệu môi trường sinh thái và tai biến môi trường vùng quần đảo Trường Sa : “Xây dựng tập bản đồ các điều kiện tự nhiên và môi trương vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Thời gian thực hiện
2004 - 2005
Xếp loại đề tài
Xuất sắc

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn