Ban lãnh đạo

    VIỆN TRƯỞNG        

 

photo-do huy cuong
 TS.NCVC. Đỗ Huy Cường
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel:0902088866

 

CÁC PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 photo nguyen nhu trung1  Dung
PGS.TS.NCVC. Nguyễn Như Trung
  Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Tel:0904208688
TS.NCVC. Trần Tuấn Dũng
  Email: trantuandung@yahoo.com
 Tel:0912491173

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Viện Địa chất và Địa vật lý biển, tiền thân là Phân viện Hải dương học tại Hà Nội, được thành lập từ hai trung tâm là Trung tâm Vật lý địa cầu ứng dụng và Trung tâm Địa chất biển, trực thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia theo quyết định số 53/KHCNVN-QĐ ngày 22/6/1993.

Năm 2005, Phân viện Hải dương học tại Hà Nội tách và đổi tên thành Viện Địa chất và Địa vật lý biển theo Quyết định số 747/QĐ-KHCNVN ngày 02/6/2005 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/5/2005 đã công nhận Viện Địa chất và Địa vật lý biển thành Viện nghiên cứu quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nhuồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực địa chất, địa vật lý biển, vật lý hải dương và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

a) Về nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản về biển:

- Nghiên cứu môi trường địa chất và các loại tai biến tự nhiên góp phần bảo vệ môi trường và giảm nhẹ thiên tai;

- Nghiên cứu địa động lực và cấu trúc sâu của vỏ Trái đất phục vụ tìm kiếm khoáng sản và xây dựng các công trình biển;

- Nghiên cứu các trường địa vật lý phục vụ an ninh quốc phòng bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, đảo;

- Nghiên cứu vật lý khí quyển và vật lý hải dương phục vụ xây dựng công trình, bảo vệ môi trường, dự báo và phòng chống giảm nhẹ thiên tai;

- Nghiên cứu tổng hợp các nguồn tài nguyên và năng lượng biển cung cấp cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế biển;

- Điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, khoáng sản vùng biển Việt Nam và vùng kế cận;

b) Về phát triển công nghệ:

- Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển;

- Ứng dụng công nghệ cao vào thăm dò, khai thác, xây dựng và bảo vệ các công trình biển và đảo;

- Thu thập, cập nhật các nghiên cứu mới nhất về Biển Đông phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền và bảo vệ chủ quyền lãnh hải;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ biển phục vụ nghiên cứu, quy hoạch và phát triển kinh tế biển;

- Triển khai và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới về biển vào sản xuất, kinh doanh; liên doanh, liên kết và hợp tác nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ biển với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước;

c) Tham gia thẩm định trình độ khoa học và công nghệ, luận chứng kinh tế, kỹ thuật các công trình biển quan trọng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

d) Dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực địa chất và địa vật lý biển và các lĩnh vực khác có liên quan;

e) Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực địa chất và địa vật lý biển và các lĩnh vực khác có liên quan;

g) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực địa chất và địa vật lý biển và các lĩnh vực khác có liên quan;

h) Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

i) Quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch giao

 

Phòng Quản lý tổng hợp

Lãnh đạo phòng 

 cacphong11    anh the 001

Trưởng phòng,

ThS. Nguyễn Trung Thành

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Phó Trưởng phòng

ThS. Ngô Bích Hường
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng

CN. Nguyễn Thị Thu Hương 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Danh sách các nhân viên

1. CVC. Nguyễn Thị Thu Hiền, Văn thư

2. CN. Phạm Thị Thúy, Chuyên viên

3. ThS. Phùng Thị Tuyết Nhung, Thư viện viên

4. CN. Nguyễn Thị Gấm, Kế toán viên

5. CN. Trần Thị Hằng, Kế toán viên

6. CN. Nguyễn Thị Thu Hằng, Thủ quỹ 

7. Đào Anh Tú, Lái xe

8. Phạm Thanh Phương, Nhân viên

9. Chu Thanh Dũng, Bảo vệ

10.Nguyễn Thành Lâm, Bảo vệ

Chức năng, nhiệm vụ:

- Phòng Quản lý tổng hợp là đơn vị giúp việc Viện trưởng, có chức năng quản lý mọi hoạt động của Viện bao gồm công tác kế hoạch, tổ chức cán bộ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tài chính, kế toán, hành chính, quản trị, thư viện

- Tư vấn, đề xuất ý kiến tham mưu cho Lãnh đạo các lĩnh vực nói trên

Các lãnh đạo phòng qua từng thời kỳ:

  1. Lại Phú Sỏi, Phó trưởng phòng (02/1994-03/1999).
  2. Nguyễn Thế Tiệp, Trưởng phòng (4/1995-12/2002).
  3. Hà Văn Sáng, Phó trưởng phòng (7/1997-7/2005).
  4. Trần Văn Hồng, Phó trưởng phòng, Quyền trưởng phòng (3/1999-12/2002), Trưởng phòng (01/2003-9/2005).
  5. Phạm Tuấn Huy, Phó trưởng phòng (10/2005-12/2010), Trưởng phòng (01/2011-03/2013).
  6. Trần Anh Tuấn, Phó trưởng phòng (11/2009-6/2010), Quyền Trưởng phòng (7/2010-12/1010).

 Trải qua nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, các cán bộ, viên chức của Phòng Quản lý tổng hợp luôn thực hiện đúng chức năng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ổn định tổ chức, đảm bảo mọi phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ tốt cho mọi hoạt động nghiên cứu của Viện:

- Tư vấn ban lãnh đạo Viện ổn định tổ chức, tuyển dụng nhân sự, bố trí lao động, định hướng kế hoạch phát triển của Viện;

- Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thanh quyết toán hợp đồng thuế khoán và thuế thu nhập cá nhân; đã xây dựng các định dạng biểu mẫu hành chính như mẫu hợp đồng và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn, hợp đồng lao động, công tác, khảo sát, hội thảo trong và ngoài nước, công tác đón tiếp đoàn vào/ra, …

- Phân công công việc hợp lý. Phòng đã có các cán bộ chuyên trách giỏi về chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đảm nhiệm các vị trí như tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, hợp tác quốc, quản lý công sản, tài chính kế hoạch, thư viện, bảo hiểm xã hội và PCCC.

- Phối hợp tốt với các phòng chuyên môn, tham gia tổ chức khóa học, các hội nghị, hội thảo khoa học, hội thảo quốc tế, các triển lãm về khoa học công nghệ biển,…

Nhà A27 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại:(+84)(4) 3791.0821 - Fax:(+84)(4)3756.1647 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website:imgg.vast.vn