Formation of Abnormal Gas-Geochemical Fields of Methane, Helium, and Hydrogen in Northern Vietnam and Its Coastal and Adjacent Water Areas


 - Tên  tác giả: N. S. Syrbua, R. B. Shakirova, Le Duc Anh, A. O. Kholmogorova , T. S. Iakimova, and V. Yu. Kalgina

- Tên tạp chí kèm mã số ISSN: Lithology and Mineral Resources, ISSN 0024-4902, 

- Tập: 55

- Số: 6

- Trang: 512 - 527

- Năm công bố: 2020

Tài liệu đính kèm:

bài báo.png Tải về
THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 648729
     Số người đang truy cập: 29

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn