-

BAN LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


CÁC ĐỒNG CHÍ VIỆN TRƯỞNG

 

                                                                  

                                                                     TS.NCVCC. Đỗ Huy Cường
                                                                     Viện trưởng từ 08/2016 - nay
 
 
                                                                              
GS.TS.NCVCC. Bùi Công Quế                  TS.NCVCC. Nguyễn Thế Tiệp                  TS.NCVCC. Phùng Văn Phách
  Viện trưởng từ 1993 - 2004                        Viện trưởng từ 2005- 10/2010                Viện trưởng từ 11/2010 - 07/2016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ VIỆN TRƯỞNG
 
                                                                      
                                                                     TS.NCVCC. Phùng Văn Phách
                                                                      P.Viện trưởng từ 2005 - 2010
 
 
                                       
   TS.NCVC. Đỗ Chiến Thắng                         TS.NCVCC. Đỗ Huy Cường                       TS.NCVC. Hoàng Văn Vượng
  P.Viện trưởng từ 2005 - 2010                          P.Viện trưởng từ 2009 - 2016                       P.Viện trưởng từ 2011 - 2016 
 
                                               
    TS.NCV. Phạm Tuấn Huy                      PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Như Trung              TS.NCVCC. Trần Tuấn Dũng
    P.Viện trưởng từ 2011 - 2013                         P.Viện trưởng từ 2015 - nay                         P.Viện trưởng từ 2017 - nay    
    
      
                                                                         


THĂ”NG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 160376
     Số người đang truy cập: 4

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn