-

BAN LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


CÁC ĐỒNG CHÍ VIỆN TRƯỞNG

 

                                                                          

                                                                            TS.NCVCC. Đỗ Huy Cường
                                                                            Viện trưởng từ 08/2016 - nay
 
                                                                                        
   GS.TS.NCVCC. Bùi Công Quế               TS.NCVCC. Nguyễn Thế Tiệp                TS.NCVCC. Phùng Văn Phách
     Viện trưởng từ 1993 - 2004                     Viện trưởng từ 2005- 10/2010                Viện trưởng từ 11/2010 - 07/2016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ VIỆN TRƯỞNG
 
                                                                                   
                                                                                 TS.NCVCC. Phùng Văn Phách
                                                                                   P.Viện trưởng từ 2003 - 2010
 
                                       
 TS.NCVC. Đỗ Chiến Thắng                    TS.NCVCC. Đỗ Huy Cường                    TS.NCVC. Hoàng Văn Vượng
 P.Viện trưởng từ 2005 - 2010                   P.Viện trưởng từ 2009 - 2016                    P.Viện trưởng từ 2011 - 2016 
 
                                              
  TS.NCV. Phạm Tuấn Huy                PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Như Trung          TS.NCVCC. Trần Tuấn Dũng
  P.Viện trưởng từ 2011 - 2013                P.Viện trưởng từ 2015 - nay                        P.Viện trưởng từ 2017 - nay    
    
      
                                                                         


THĂ”NG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 141306
     Số người đang truy cập: 2

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn