-

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH


I. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH (1993 – 2005)

1. Giai đoạn đầu tiên trước khi thành lập các tổ chức tiền thân:

Trước 6/1993, hai đơn vị nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam):

* Trung tâm Vật lý địa cầu ứng dụng (thành lập tháng 5/1989)

- Nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các phương pháp và công nghệ địa vật lý trong điều tra nghiên cứu địa chất, tìm kiếm thăm dò khoáng sản, điều tra nghiên cứu cấu trúc sâu và địa động lực trên lãnh thổ Việt Nam và vùng biển Đông.

- Giám đốc trung tâm: TS.Bùi Công Quế

- Các phòng trực thuộc: Trọng lực, Địa chấn, Địa từ, Cấu trúc sâu và Địa động lực,  Vật lý khí quyển, Máy địa vật lý và phòng Quản lý tổng hợp.

Biên chế: 50 người

Trung tâm Địa chất Biển (thành lập tháng 10/1988)

- Nhiệm vụ: Điều tra nghiên cứu địa chất, địa mạo và khoáng sản trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, nghiên cứu kiến tạo và địa động lực biển Đông và các vùng lân cận.

- Giám đốc: TSKH. Lê Duy Bách

- Các đơn vị trực thuộc: phòng Kiến tạo và Sinh khoáng, phòng Trầm tích, phòng Địa chất môi trường, phòng Địa hóa và Khoáng sản, phòng Địa chất thủy văn, xưởng Nước khoáng và phòng Quản lý tổng hợp.

- Biên chế: 40 người

   2. Giai đoạn 1993-2005: Phân viện hải dương học tại Hà Nội

Theo Nghị định 24/CP, tháng 6/1993, Viện Khoa học Việt Nam kiện toàn tổ chức và đổi tên thành Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (KHTN&CNQG), trực thuộc Chính phủ với các Viện chuyên ngành trực thuộc, trong đó có Viện Hải dương học.

      Theo quyết định của Giám đốc Trung tâm KHTN&CNQG, Trung tâm Vật lý địa cầu ứng dụng và Trung tâm Nghiên cứu Địa chất biển được hợp nhất thành Phân viện Hải dương học tại Hà Nội trực thuộc Viện Hải dương học về tổ chức và nhiệm vụ chuyên môn, độc lập và chịu sự quản lý kế hoạch tài chính trực tiếp từ Trung tâm KHTN&CNQG theo quyết định số 53/KHCNQG-QĐ ngày 22/6/1993 của Trung tâm KHTN&CNQG. 

 

Nhiệm vụ của phân viện: Điều tra, nghiên cứu về đặc điểm cấu trúc địa chất, kiến tạo và khoáng sản, các trường địa vật lý, vật lý khí quyển và tai biến địa chất, địa chất môi trường trên vùng biển Việt Nam và Biển Đông. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các phương pháp và công nghệ địa vật lý trên vùng biển Việt Nam.

- Lãnh đạo Phân viện: GS.TS. Bùi Công Quế, Phó Viện trưởng Viện Hải dương học, Phân viện trưởng Phân viện Hải dương tại Hà Nội (1993-2002). Tháng 7/2002, TS. Nguyễn Thế Tiệp được cử làm Phân viện trưởng (2002-2005). Tháng 12/2003, TS. Phùng Văn Phách và TS. Đỗ Chiến Thắng được cử giữ chức Phó Phân viện trưởng (2003-2005).

- Các đơn vị trực thuộc: Phòng Trọng lực biển, phòng Địa từ và Địa điện, phòng Địa chấn biển, phòng Trầm tích biển, phòng Địa chất môi trường, phòng Địa hóa khoáng sản, phòng Cấu trúc sâu và Địa động lực, phòng Vật lý khí quyển, phòng Máy hải dương, phòng Quản lý dữ liệu biển, phòng Viễn thám và GIS và phòng Quản lý tổng hợp.

- Biên chế: 75.

Các công trình nghiên cứu chính của phân viện trong giai đoạn 1993-2003:

- Đề tài cấp nhà nước: “Địa chất, địa động lực và tiềm năng khoáng sản vùng biển Việt Nam”. KT.03.02 (chủ nhiệm: GS. TS. Bùi Công Quế) năm 1991-1995.

- Đề tài cấp nhà nước: ”Các đặc trưng địa vật lý và vật lý khí quyển vùng quần đảo Trường Sa (chủ nhiệm: GS. TS. Bùi Công Quế) năm 1993-1997 và năm 1998-2002.

- Dự án HTQT trong chương trình hợp tác kinh tế Ôxtrâylia- ASEAN: Quản lý Tài nguyên môi trường dải ven biển Việt Nam năm 1997-1998.

- Đề tài cấp nhà nước: “Cơ sở khoa học xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam (chủ nhiệm: GS. TS. Bùi Công Quế) năm 1997-1998.

- Đề tài cấp nhà nước: “Hoàn thiện đề xuất xuất bản các bản đồ địa chất và địa vật lý trên vùng biển Việt Nam và kế cận (chủ nhiệm: GS. TS. Bùi Công Quế) năm 1999-2000.

- Đề tài cấp nhà nước: “Điều tra, nghiên cứu đặc điểm địa hình đáy và cấu trúc đia chấn phục vụ mở luồng vào các đảo Trường Sa và Đá Tây năm 1998 - 2002. Chủ nhiệm Nguyễn Văn Bách.

- Đề tài cấp nhà nước: Xây dựng tập bản đồ những đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận năm 2001 – 2005, chủ nhiệm: GS. TS. Bùi Công Quế.

- Hàng chục dự án đề tài cấp bộ và đề tài khoa học công nghệ cấp Trung tâm KHTN và CNQG và đề tài nghiên cứu cơ bản đã được thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn này.

         Ngoài ra, Phân viện đã trủ chì xuất bản ấn phẩm định kỳ năm: “Các công trình nghiên cứu địa chất và địa vật lý biển”.

II. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (2005 – đến nay)

      Giai đoạn này bắt đầu bằng việc thành lập Viện Địa chất và Địa vật lý biển, viện nghiên cứu cơ bản cấp II trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Quyết định số 747/QĐ- KHCNVN ngày 2/6/2005 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc tách phân viện Hải dương học tại Hà Nội khỏi Viện Hải dương học và đổi tên thành Viện Địa chất và Địa vật lý biển trực thuộc Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam (Nay là Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam).

     Năm 2008, theo Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1107/QĐ-VKHCNVN ngày 20/6/2008 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Địa chất và Địa vật lý biển trở thành viện nghiên cứu cấp Quốc gia.

Viện Trưởng:             

                    - TS.NCVC. Đỗ Huy Cường (từ 8/2016 đến nay)

                    - TS.NCVC. Phùng Văn Phách (11/2010-7/2016)

                    - TS.NCVC. Nguyễn Thế Tiệp (2005-10/2010)

                    - GS.TS.NCVCC. Bùi Công Quế (6/1993-2004)                            

 

Phó viện trưởng:      

                    - PGS.TS.NCVC. Nguyễn Như Trung (từ15/6/2015 đến nay)

                    - TS.NCVC. Trần Tuấn Dũng (từ15/01/2017 đến nay)

                    - TS.NCVC. Hoàng Văn Vượng (6/2011-6/2016)

                    - ThS.CVC. Phạm Tuấn Huy (6/2011-2/2013)

                    - TS.NCVC. Đỗ Huy Cường (2009-7/2016)

                    - TS.NCVC. Đỗ Chiến Thắng (2005-2010)

                    - TS.NCVC. Phùng Văn Phách (2005-2010)     

 


THĂ”NG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 154855
     Số người đang truy cập: 4

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn