Hội thảo khoa học "Xu thế phát triển, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa, robot và vật lý"


Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động chuyển giao công nghệ, cùng với nhu cầu sở hữu các công nghệ hiện đại của doanh nghiệp tăng, đòi hỏi các nhà khoa học phải định hướng các nghiên cứu của mình để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tự động hóa, vật lý và năng lượng.

Toàn cảnh hội thảo

Đi đầu trong sự phát triển chung, ngày 26-11-2020, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) tổ chức hội thảo khoa học “Xu thế phát triển, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa, robot và vật lý” nhằm chia sẻ một số kết quả đã triển khai trong thời gian vừa qua tại Viện Hàn lâm KHCNVN. Hội thảo cũng là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi, thảo luận cùng định hướng cho sự phát triển của ngành, lĩnh vực góp phần thực hiện nghị quyết 52 của Bộ chính trị và Đề án chuyển đổi số của Chính phủ và đề ra các giải pháp để thúc đẩy ứng dụng và triển khai công nghệ, kết nối nhà khoa học và doanh nghiệp. 

Tham dự Hội thảo PGS.TS Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN; các nhà khoa học của Viện Hàn lâm KHCNVN; đại diện một số doanh nghiệp nhận chuyển giao kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học để phát triển thành các sản phẩm…