Họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, mã số VAST06.04/19-20


Chiều ngày 22/03/2021, Viện Địa chất và Địa vật lý biển thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, mã số VAST06.04/19-20 tại phòng họp 805, viện Địa chất và Địa vật lý biển. Tham gia buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu: Chủ tịch Hội Đồng: TS. Đỗ Huy Cường, phản biện 1: TS. Phan Đông Pha, phản biện 2: TS. Trần Anh Tuấn, thư ký hành chính: ThS. ngô Bích Hường và các thành viên tham gia đề tài và các cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện. 

Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ học máy, trí tuệ nhân tạo trong việc nghiên cứu, đánh giá tai biến địa chất đới bờ vùng Quảng Nam và lân cận. Mã số VAST05.06.04/19-20.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Nhị Thanh

Trong buổi báo cáo, TS. Bùi Nhị Thanh, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo, cung cấp thông tin và giải trình về kết quả đạt được của đề tài, trả lời các câu hỏi và tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Hội đồng.

TS. Bùi Nhị Thanh chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo kết quả đề tài

Đề tài đã thể hiện được khá rõ ràng về các nội dung nghiên cứu. Đề tài đã hoàn thành các nội dung, có đầy đủ về số lượng, khối lượng chủng loại sản phẩm theo đúng thuyết minh được phê duyệt.

         

Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan; các phiếu nhận xét đánh giá của các uỷ viên phản biện và các góp nhận xét, góp ý khác của các thành viên Hội đồng; trao đổi thảo luận, nhận định về các kết quả của đề tài theo từng nội dung theo quy định.  Hội đồng đã thực hiện đánh giá kết quả của đề tài theo mẫu. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá. Kết quả kiểm phiếu đánh giá được trình bày trong biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo. Kết quả đánh giá xếp loại chung của đề tài là “đạt” vì đề tài đã hoàn thành các chủng loại, số lượng, khối lượng và chất lượng các sản phẩm theo hợp đồng đã được phê duyệt.

Tin: Trung tâm Dữ liệu KHCN Biển

THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 1128838
     Số người đang truy cập: 9

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn