KHẢO SÁT ĐỊA VẬT LÝ VÙNG BIỂN TÂY VỊNH BẮC BỘ


Trong thời gian từ 20/10 đến 10/11/2021 Viện Địa chất và Địa vật lý biển đã phối hợp cùng Đoàn đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (Đoàn 6) thực hiện công tác khảo sát Địa vật lý biển khu vực Tây Vịnh Bắc Bộ trong khuôn khổ dự án “Điều tra tổng hợp tài nguyên, môi trường vùng biển Tây Vịnh Bắc Bộ phục vụ phát triển kinh tế biển và quốc phòng an ninh” của Đoàn đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (Đoàn 6).

Viện Địa chất và Địa vật lý biển đã cử 04 cán bộ và tổ hợp máy đo địa chấn nông phân giải cao SIG tham gia cùng cán bộ chiến sĩ tàu HQ884 khảo sát vùng biển Tây vịnh Bắc bộ với diện tích khoảng 1000km2, 123 tuyến đo với tổng chiều dài khoảng 1500km.

Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến khảo sát

                               

                                                                                                      Sơ đồ khu vực khảo sát

                                                                         

                                                                             Tàu khảo sát